Εποχικό βοήθημα για οικοδόμους

Δημοσιεύθηκε στις: 9 Οκτωβρίου 2016, 19:25

Έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στα ΚΕΠ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 678,06 ευρώ.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι:
1. Να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95 έως 210 ημέρες εργασίας, μαζί με την προσαύξηση και την άδεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.
2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
3. Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
4. Να συνεχίζουν να είναι οικοδόμοι την περίοδο καταβολής του βοηθήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Συνδικάτο οικοδόμων Ν. Λάρισας στο τηλ. 2410536169 τα απογεύματα και στο 6984483331.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ