Ασφαλτοστρώσεις στη Σκόπελο

Δημοσιεύθηκε στις: 16 Αυγούστου 2012, 18:58

Η διευκόλυνση της προσβασιμότητας των απορριμματοφόρων οχημάτων και η δημιουργία συνθηκών ασφαλούς διέλευσής τους προς τον ΧΥΤΑ της Σκοπέλου, επιτυγχάνεται μετά από απόφαση του  περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.

Ειδικότερα, δόθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η έγκριση συμβασιοποίησης του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού Ν. Κλήμα – Τζιλάλη-Χ.Υ.Τ.Α.», προϋπολογισμού 2.060.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τoν Δήμο Σκοπέλου καθώς διευκολύνει την πρόσβαση προς το ΧΥΤΑ με ένα νέο και ασφαλές οδικό δίκτυο. Η πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων από το Ν. Κλήμα έως τον ΧΥΤΑ γίνεται σήμερα μέσω του κύριου οδικού δικτύου (επαρχιακή οδός). Το συνολικό μήκος της σημερινής διαδρομής αυτής είναι 44 χλμ., ενώ ταυτόχρονα η κίνηση των βαρέων οχημάτων πραγματοποιείται μέσω οικισμών και δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δοθεί λύση στα προβλήματα που προκύπτουν από τις μετακινήσεις αυτές, καθώς η διανυόμενη απόσταση θα μειωθεί σε 12 περίπου χλμ. , εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντική μείωση του κόστους και του χρόνου μεταφοράς των απορριμμάτων».

Φορέας Υλοποίησης και Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σκοπέλου. Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 1.943.187,87 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις (3) παρεμβάσεις:

  1. την κατασκευή τάφρου τριγωνικής διατομής για την απορροή των υδάτων και τοιχεία στήριξης.
  2. εργασίες οδοστρωσίας υπόβασης μεταβλητού πάχους, και
  3. ασφαλτικές εργασίες, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 21 Δεκεμβρίου 2011 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ