Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ

Δημοσιεύθηκε στις: 10 Αυγούστου 2012, 14:30

Γίνονται δεκτές στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Λάρισας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41,ΠΕ19-20, και ΠΕ32 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012 – 13.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2012-2013, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41,ΠΕ19-20 και ΠΕ32, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους οποίους δεν δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις απόσπασης για την Α/θμια εκπαίδευση με την αριθμ. πρωτ. 56020/Δ1/17-5-2012 εγκύκλιο αποσπάσεων, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μέχρι και 20-8-2012 .Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας στον 1ο  όροφο από ώρα 08:30 π. μ. έως και 14:30μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν την σχετική εγκύκλιο  από την ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α. http://www.minedu.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας http://dide.lar.sch.gr  ή από τα Γραφεία ΔΔ Εκπ/σης Ν. Λάρισας (Καλλιθέας 11).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ