Πρωτοβουλία Μαξ. Χαρακόπουλου για την εξόφληση βαμβακοπαραγωγών

Δημοσιεύθηκε στις: 7 Ιουλίου 2012, 14:20

Άμεση αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού αγροτικής ανάπτυξης σε επιστολή του δημάρχου Κιλελέρ Ρίζου Κομήτσα

 

Τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και του ΟΠΕΚΕΠΕ ενεργοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος προκειμένου αφ’ ενός να διερευνηθεί αν υπάρχουν ανεξόφλητοι βαμβακοπαραγωγοί από εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κι αφ’ ετέρου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την εξόφλησή τους.

 

Με αφορμή επιστολή του Δημάρχου Κιλελέρ κ. Ρίζου Κομήτσα, ο οποίος κατήγγειλε ότι εκκοκκιστική επιχείρηση «έχει αφήσει απλήρωτους από το 2011 δεκάδες βαμβακοπαραγωγούς στο δήμο Κιλελέρ και γενικότερα στο νομό Λάρισας», ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκάλεσε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ζήτησε την άμεση διερεύνηση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο της συγκεκριμένης όσο και όποιων άλλων καταγγελιών τυχόν υπάρχουν και την ουσιαστική παρέμβαση προκειμένου να αποπληρωθούν οι ανεξόφλητοι παραγωγοί και να αποτραπούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον.

 

Σε επιστολή του στον Δήμαρχο Κιλελέρ ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισυνάπτει έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο ζητεί να προσκομιστούν «αντίγραφα συμβάσεων αγοραπωλησίας και τιμολόγια αγοράς συσπόρου βάμβακος των ανεξόφλητων παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Η προσκόμιση των ανωτέρω θα διευκολύνει  την έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει για τον εντοπισμό  των περιπτώσεων αυτών με σκοπό την άμεση διευθέτηση του προβλήματος για την αποπληρωμή των παραγωγών».

 

Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθιστά σαφές ότι θα ενημερώσει μέσω του τύπου τους παραγωγούς για τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που δεν εξόφλησαν έγκαιρα τα τιμολόγια βάμβακος της περιόδου  2011-12 και τις τυχόν ποινές που θα προκύψουν.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «παραμένουν σε ισχύ οι όροι  της σύμβασης αγοραπωλησίας με τη δυνατότητα προσφυγής των παραγωγών στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και την αποπληρωμή τους εντόκως για το διάστημα πέραν των 30 ημερών από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος τους μέχρι την εξόφλησή τους».

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ