Ενημέρωση για τη ρύθμιση ημιυπαίθριων και άλλων χώρων

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Ιουνίου 2012, 14:33

Από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Λαρισαίων

Καλούνται οι πολίτες που κατέθεσαν αιτήσεις για τη ρύθμιση ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων με το Ν. 3843/2010 και δεν έχουν προσκομίσει ακόμα τα αποδεικτικά πληρωμής της ειδικής εισφοράς, όσον αφορά την πρώτη δόση ή την εφάπαξ καταβολή, η προθεσμία της οποίας έληξε την 15/5/2012, να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λαρισαίων, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ενημερωθεί ο αντίστοιχος φάκελος.

Σε αντίθετη περίπτωση, για τους εκκρεμείς φακέλους θα εφαρμοστούν οι διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, μετά τη λήξη ισχύος του Ν.4014/2011.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ