Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Δημοσιεύθηκε στις: 14 Μαρτίου 2018, 13:07

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων των Τμημάτων Ιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και οι τελετές απονομής πτυχίων στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την  Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στο Μεζούρλο.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τμήματα ιατρικής, κτηνιατρικής και βιοχημείας & βιοτεχνολογίας σχολής επιστημών υγείας

 1. Προέλευση στο βεστιάριο: 09:30

Έναρξη τελετής: 09:45

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής , Κτηνιατρικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Κτηνιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.
 • Λήξη τελετής:10:30

Πρόγραμμα ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών φοιτητών τμημάτων ιατρικής, κτηνιατρικής και βιοχημείας και βιοτεχνολογίας σχολής επιστημών υγείας

Προέλευση στο βεστιάριο: 10:40

Έναρξη τελετής: 10:45

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών :
 • “Μθοδολογία βιοϊατρικής έρευνας, βιοστατιστική και κλινική βιοπληροφορική”
 • “Υπερηχογραφικηλειτουργικη απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων”
 • “Γενετική του ανθρώπου”
 • “Εφαρμοσμένη δημόσια υγεία και περιβαλλοντική υγιεινή”

Λήξη τελετής: 11:30

2. Προσέλευση στο βεστιάριο: 11:40

Έναρξη τελετής: 11:45

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 • “Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας”
 • “Άσκηση, εργοσπιρομετρία και αποκατάσταση”
 • “Κλινικές εφαρμογές μοριακής ιατρικής”
 • “Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο”

Λήξη τελετής: 12:30

 1. Προέλευση στο βεστιάριο: 12:40

Έναρξη της τελετής: 12:45

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 • “Βιοτεχνολογία-ποιότητα διατροφής και περιβάλλοντος»,
 • «Τοξικολογια»,
 • «Βιοεπιχειρείν»
 • «Εφαρμογές μοριακής βιολογίας – μοριακή γενετική – διαγνωστικοί δείκτες

Λήξη τελετής: 13:30

Πρόγραμμα αναγόρευσης και καθομολόγησης διδακτόρων τμημάτων ιατρικής και βιοχημείας & βιοτεχνολογίας σχολής επιστημών υγείας

 1. Προέλευση στο βεστιάριο: 13:40

Έναρξη τελετής: 13:45

 • Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη
 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίουκαι έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

Λήξη τελετής: 14:30

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ