Εκδήλωση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:30

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Λάρισας

Το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει εκδήλωση στις 11/12/2012 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα του  2ου ορόφου του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44), με ομιλητή τον κ. Λιακόπουλο Ευστάθιο, διακεκριμένο σύμβουλο επιχειρήσεων, και θέμα : «Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα-Αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίοδο κρίσης».

Η εκδήλωση θα έχει τα παρακάτω θεματικά πεδία:

1.            Οι συνέπειες της κρίσεως στο Τραπεζικό σύστημα.

2.            Η ευθύνη του για την τρέχουσα κρίση.

3.            Ο τρόπος αντίδρασης των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών τους.

4.            Οι στρεβλώσεις που διαμορφώθηκαν στην αγορά προ κρίσεως και μετά από αυτήν.

5.            Η ανά-κεφαλαιοποίηση του Τραπεζικού συστήματος.

6.            Αναζήτηση του τρόπου λειτουργίας του Τραπεζικού συστήματος στην νέα εποχή.

7.            Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις από τη νέα δομή και μορφή λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

8.            Τρόποι Διαχείρισης  Τραπεζικών Σχέσεων.

9.            Τρόποι προσαρμογής της οικονομικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

10.          Πώς πρέπει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας. Ελλείψεις και τομείς εσωτερικής βελτίωσης: Οργάνωση-Οργανόγραμμα-Παραγωγικότητα-Καινοτομία-Οικονομική διεύθυνση.

Θα ακολουθήσει ελεύθερος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, χωρίς χρονικό περιορισμό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ