Διευκρινήσεις του δήμου Αγιάς για τα στοιχεία χρέωσης ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Αυγούστου 2012, 16:05

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς έχουν προβεί στην μεταβολή των στοιχείων χρέωσης ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ όλων των ακινήτων που υπέβαλλαν αίτηση για αλλαγή και έχει αποσταλεί το αρχείο στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ (Διαχειριστή Δικτύου), η οποία μας έχει ενημερώσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και σήμερα δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθούν οι μεταβολές αυτές προκείμενου να μην δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, επειδή παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ, μεταξύ της χρέωσης ΕΕΤΗΔΕ και αυτής του ΤΑΠ, τα οποία δημιούργησαν συγχύσεις στους παραλήπτες των λογαριασμών.

Όταν το Υπουργείο Οικονομικών επιτρέψει τις μεταβολές, θα πραγματοποιηθούν και οι σχετικές διορθώσεις στα ακίνητα του Δήμου Αγιάς.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος με σχετικό έγγραφο έχει οχλήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ