Ασφαλείς οι ακτές στην Αγριά Βόλου

Δημοσιεύθηκε στις: 12 Αυγούστου 2012, 11:51

Αναστάτωση προκάλεσαν ρεπορτάζ σε τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέτρα

Ενδελεχείς και συστηματικοί έλεγχοι επίσημων φορέων σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο των ακτών κολύμβησης της Αγριάς, ουδέποτε ανέδειξαν κάποιο πρόβλημα ποιότητας των νερών και φυσικά την παραμικρή ανησυχία για την υγεία των λουομένων.

Τα νερά κολύμβησης στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται εξαιρετικής ποιότητας και απολύτως ασφαλή.

Τις διευκρινίσεις έδωσε χθες ο διευθυντής των εργαστηρίων «Γούναρη» Αλ. Γούναρης, μετά από εντολή του αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας να δοθούν τα επίσημα στοιχεία για την ποιότητα των θαλασσινών νερών στην Αγριά, μετά από αναστάτωση που προκάλεσαν τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Τα εργαστήρια «Γούναρη» διενεργούν αυτοψίες για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ενώ δειγματοληψίες διενεργούνται από το ΥΠΕΚΑ και από τη Διεύθυνση Υγείας με τα δείγματα να αναλύονται από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας.

Όλα τα αποτελέσματα συγκλίνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Στο πλαίσιο της σύμβασης των εργαστηρίων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με εντολή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος διενεργούνται σε τακτική βάση (ανά εβδομάδα) έλεγχοι σε πέντε σημεία του θαλασσίου μετώπου της Αγριάς, από το ύψος της οδού Πηλίου μέχρι και την πλαζ στο Σουτραλί, με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και τη διερεύνηση τυχόν υφισταμένων και εν δυνάμει εστιών ρύπανσης του συγκεκριμένου θαλασσίου μετώπου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των νερών και να θέσουν σε κίνδυνο τους λουόμενους.

Οι έλεγχοι αφορούν τη διενέργεια αυτοψιών, τη λήψη δειγμάτων και τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων που αφορούν όλες τις προβλεπόμενες και όχι μόνο μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους που συσχετίζονται με την κατάσταση της ρύπανσης-μόλυνσης των θαλασσινών νερών.

Τόσο ως προς τη δειγματοληψία, όσο και ως προς όλους τους διενεργούμενους εργαστηριακούς ελέγχους των θαλασσινών νερών, το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον Επίσημο Κρατικό Φορέα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των «Εργαστηρίων Γούναρη», τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα έχουν αναδείξει δύο εστίες ρύπανσης των νερών, η μία σταθερή, εντός του λιμενίσκου-ιχθυοκαταφυγίου, που προέρχεται από αγωγό ομβρίων υδάτων, και η άλλη στο ύψος της οδού Παπαθύρη, περιστασιακή και μικρότερου μεγέθους από πλευράς ρυπαντικού φορτίου σε σχέση με την πρώτη.

Για το θέμα ενημερώθηκε ήδη από τις 3 Αυγούστου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας προς ενημέρωση του δήμου Βόλου και των εμπλεκόμενων φορέων.

Η μεν πρώτη εστία, που υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των νερών εντός του λιμενίσκου, όπου φυσικά δεν επιτρέπεται ούτε και χρησιμοποιείται από κανέναν για κολύμβηση, δεν επηρεάζει τις γειτονικές ακτές κολύμβησης, σε απόσταση μεγαλύτερη πέραν των 50 μέτρων από την είσοδο του λιμενίσκου.

Η δεύτερη εστία, που εντοπίζεται περιστασιακά στο ύψος της οδού Παραθύρη, είναι μικρής έντασης και έκτασης και δεν επηρεάζει την ποιότητα των θαλασσινών νερών, σε βαθμό που να χαρακτηριστούν ανεπαρκή για κολύμβηση.

Οι μεγαλύτερες τιμές των μικροβιολογικών φορτίων που μετρήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο ήταν από 7-70 cfu/100ml για τα E.coli και από 18-58 cfu/100ml για τους εντερόκοκκους, ενώ τα όρια επαρκούς ποιότητας νερών για κολύμβηση με βάση τη νέα νομοθεσία είναι 500 cfu/100ml για τα E.coli είναι 200 cfu/100ml για τους εντερόκοκκους αντίστοιχα.

Οι σχετικά υψηλές τιμές των ολικών κολοβακτηριοειδών που εντοπίστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο ύψος της οδού Παραθύρη, δεν αξιολογούνται πλέον ως κριτήριο της νέας νομοθεσίας για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης, αλλά χρησιμεύουν σαν δείκτης για την συνολική αξιολόγηση των νερών και την προληπτική διερεύνηση των εστιών ρύπανσης, σε αρχικό στάδιο, πριν επεκταθούν και αποτελέσουν πρόβλημα στην υγειονομική κατάσταση των νερών.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και με τα όρια της παλαιάς νομοθεσίας 76/160 (η οποία συμπεριελάμβανε την συγκεκριμένη παράμετρο με όριο τα 10.000 ολικά κολοβακτηριοειδή ανά 100ml) τα νερά είναι και πάλι εντός ορίων, σημειώνει ο κ. Γούναρης.

Ειδικότερα δε, για τις ακτές στο Σουτραλί, οι μικροβιολογικοί δείκτες είναι πάντα μηδενικοί σε όλους τους ελέγχους, τόσο της Περιφέρειας, όσο και του ΥΠΕΚΑ που σε μηνιαία βάση ελέγχει τα νερά των συγκεκριμένων ακτών και τα αποτελέσματα αναρτώνται στο διαδίκτυο (www.e-per.gr).

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγείας σε δικά της Εργαστήρια.

«Συμπερασματικά, οι επίσημοι, ενδελεχείς και συστηματικοί έλεγχοι σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο των ακτών κολύμβησης της Αγριάς, ουδέποτε ανέδειξαν κάποιο πρόβλημα ποιότητας των νερών και φυσικά την παραμικρή ανησυχία για την υγεία των λουομένων. Αντίθετα, τα νερά κολύμβησης στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται εξαιρετικής ποιότητας και απολύτως ασφαλή», καταλήγει η χθεσινή ανακοίνωση.

(Εφημερίδα «Ταχυδρόμος») 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ