Πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των ΜΜΕ από την ΕΕΔΕ

Δημοσιεύθηκε στις: 25 Ιουλίου 2012, 17:05

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, ως τελικός δικαιούχος του έργου «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας» καλεί τους ενδιαφερόμενους (εργαζόμενους, επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τους: Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

Το πρόγραμμα διοργανώνεται την περίοδο 2012-2013 και αφορά Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών ή Αυτοαπασχολούμενων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανέρχονται σε 1.040 άτομα.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι επιδοτούμενη με € 5 ευρώ (μεικτό) ανά ώρα κατάρτισης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:

1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΕΔΕ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Βεβαίωση Εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί

4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

5. Πρόσφατη φωτογραφία

Η κατάθεση ή αποστολή δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) : Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44 Αθήνα, τηλ.: 210 21 10 100.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ