«ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής  υπηρεσιών αλωνισμού


ΛΑΡΙΣΑ

«ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής  υπηρεσιών αλωνισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου- Αετοράχης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, σύμφωνα και με ληφθείσα ήδη απόφαση του Εκκαθαριστή, κ. Αργυρίου Γ. Χαδούλη, πρόκειται να ενεργήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών αλωνισμού δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200)περίπου στρεμμάτων που κατέχει και αξιοποιεί ο ίδιος για λογαριασμό των μελών του.

Η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται στη θέση «Μελούνα» των κτηματικών περιφερειών Τσαριτσάνης και Στεφανοβούνου του Δήμου Ελασσόνας.

Για το σκοπό αυτό θα συνάψει Σύμβαση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ως αμοιβή το ποσοστό επί τοις %, ανά κιλό συλλογής της καλλιέργειας. Στην παραπάνω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την εκτέλεση το έργου και την παράδοση του αγροτικού προϊόντος στον αναθέτοντα Συνεταιρισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή,22-6-2018 και ώρα 11:00 σφραγισμένη προσφορά, στο γραφείο της έδρας του Συνεταιρισμού.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Για την υποβολή των προσφορών λαμβάνονται υπόψη από τους συμμετέχοντες, ως ουσιώδεις,  στο διαγωνισμό οι παρακάτω όροι:

α)Με την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του παραχθέντος προϊόντος και ουδεμία απαίτηση έχουν περαιτέρω της υποβαλλόμενης  προσφοράς τους, που να δικαιολογεί την αθέτηση από πλευράς τους οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί,

β) Η υποβολή της προσφοράς θα συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τραπεζικού ιδρύματος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείωνπου θα απευθύνεται προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου- Αετοράχης, «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου»ή κατάθεση μετρητών, ποσού πεντακοσίων ευρώ(500,00€). Η εγγυητική επιστολή ή τα μετρητά του τελικού αναδόχου θα παραμείνουν για την υπογραφή της Σύμβασης και θα επιστραφούνσ’ αυτόν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές ή μετρητά θα επιστραφούν στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, μετά την ανακήρυξη του αναδόχου

γ)Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα  σύγχρονα μηχανήματα για την εκτέλεση του έργου του αλωνισμού (θεριζοαλωνιστικές μηχανές)και επιπλέον τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο, έναν καταστροφέα ή χορτοκοπτικό, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Για το σκοπό αυτό, θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά απλή δήλωση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη του κάθε συμμετέχοντος και

δ) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάθε νόμιμη μορφή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Εκκαθαριστή. Το άνοιγμα των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει, παρουσία και των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, εφόσον το επιθυμούν, την Παρασκευή, 22-6-2018και ώρα 11:30. H ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Εκκαθαριστή του Συνεταιρισμούκαι του αναδόχου επιχειρηματία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεταιρισμούwww.melounaolympou.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947561220 (Χαδούλης Αργύρης) και 2421313951 (Βασταρδή Αλεξάνδρα).

Τσαριτσάνη, 14/06/2018                                                                                                                     Ο Εκκαθαριστής

Αργύριος Γ. Χαδούλης

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο