«Ανάκληση εδώ και τώρα των αποφάσεων για τη χρήση RDF στην ΑΓΕΤ » απαιτεί η αντιπολίτευση


ΘΕΣΣΑΛΙΑ

«Ανάκληση εδώ και τώρα των αποφάσεων για τη χρήση RDF στην ΑΓΕΤ » απαιτεί η αντιπολίτευση

Με ψήφισμά τους 15 δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βόλου απαιτούν να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις για καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ και για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής σκουπιδιών για καύση από το Δήμο Βόλου. Υπογράφουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Μαζί για το Βόλο, της Επιλογής Ευθύνης, οι κ.κ. Πατσιαντάς και Κλημόπουλος και οι ανεξάρτητοι κ.κ. Διαμαντένιας, Λαϊνάς, Καλυβιώτης, Κανελλής. Το ψήφισμα:

Το τελευταίο διάστημα και με δεδομένο το σοβαρό πρόβλημα αέριας ρύπανσης που αντιμετωπίζει η πόλη, και εν αναμονή των πορισμάτων της επιδημιολογικής μελέτης σε σχέση και με τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου στην περιοχή μας, απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία η καύση, και μάλιστα, μεγάλων ποσοτήτων RDF, μετά την ΑΕΠΟ και τη σχετική, στη συνέχεια, τροποποίησή της, από το τοπικό εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

Ο Δήμος Βόλου εκ του νόμου δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα στις επιχειρήσεις της περιοχής. Έχει, όμως, θεσμικά τη δυνατότητα και την υποχρέωση, εκπροσωπώντας τα καθολικά συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, να ασκεί κοινωνικό έλεγχο σε ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Αυτή τη θεσμική δυνατότητα και υποχρέωση δεν έχει κανένα δικαίωμα η δημοτική αρχή να την απεμπολήσει.

Η επιστήμη και η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει ότι η καύση αποβλήτων στις τσιμεντοβιομηχανίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Είναι γνωστό, βέβαια, ότι η τεχνολογική εξέλιξη, επιτρέπει, σήμερα, σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, τη χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών ως καυσίμων, με σχετικά υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας, σε σύγκριση με την περίπτωση της ΑΓΕΤ.

Οι επιστήμονες, όμως, είτε υπερθεματίζουν είτε όχι στη συζήτηση για τη χρήση του RDF και του SRF, συμφωνούν στα εξής σημεία, ότι δηλαδή η καύση τους στην παραγωγική διαδικασία απαιτεί συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μη γίνεται ατελής καύση, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, αξιόπιστες μετρήσεις και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σε κάθε περίπτωση, οι  μελέτες έχουν δείξει αυξημένα κρούσματα καρκίνου και άλλων παθήσεων γύρω από εργοστάσια καύσης σκουπιδιών. Και κανένας επιστήμονας και καμία μελέτη δεν βεβαιώνει πως δεν υπάρχει ο κίνδυνος μιας δυσλειτουργίας ή ενός ατυχήματος με δυσμενείς για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία συνέπειες.

Το ζήτημα στην περίπτωση του τοπικού εργοστασίου της ΑΓΕΤ, με δεδομένη, μάλιστα, την εγκατάστασή του σε επαφή με τον οικιστικό ιστό της πόλης και τα προβλήματα αέριας ρύπανσης, που έτσι κι αλλιώς η πόλη αντιμετωπίζει, είναι ότι:

 • Δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως θα εφαρμοστούν και θα τηρηθούν οι όροι ασφαλείας που εφαρμόζονται και τηρούνται σε άλλες χώρες, σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου και την ποιότητα – σύσταση του RDF και του SRF, και ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, που θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.
 • Δεν υπάρχουν πρότυπα ελέγχου του χρησιμοποιούμενου RDF και SRF στη χώρα μας.
 • Δεν υπάρχει σύστημα online μετρήσεων των διοξινών και των φουρανίων, που εκλύονται από τη διαδικασία της καύσης και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς εισέρχονται στο νερό και στην τροφική αλυσίδα.
 • Η διαδικασία των ελέγχων είναι τρωτή. Ο αριθμός τους περιορίζεται σε ελάχιστους ανά έτος. Οι μετρήσεις των βαρέων μετάλλων και των διοξινών θα γίνονται από την ίδια την εταιρεία. Ο έλεγχος της ποιότητας του εισερχόμενου από την Ιταλία ή άλλες χώρες του εξωτερικού RDF και SRF θα πραγματοποιείται από την εταιρεία.
 • Δεν είναι γνωστό πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της εισόδου της παραγόμενης στάχτης στο κλίνκερ και αν αυτό καθίσταται επικίνδυνο, καθώς παγκοσμίως υπάρχουν σοβαρές και επιστημονικά ισχυρές επιφυλάξεις.
 • Το εργοστάσιο δεν κατασκευάστηκε, για να καίει σκουπίδια.
 • Η εταιρεία δεν έχει ενημερώσει μέχρι τώρα την κοινή γνώμη και τους τοπικούς φορείς για την τεχνολογική της επάρκεια, σε σχέση με την καύση του RDF ή του SRF, ούτε έχει τεκμηριώσει τη σκοπιμότητα του εγχειρήματος.
 • Η ποιότητα του παραγόμενου στη χώρα μας RDF δεν επιτρέπει την καύση του. Το παραγόμενο προϊόν από τις τρεις μονάδες που υπάρχουν στη χώρα μας (Αθήνα, Καλαμάτα, Χανιά), οδηγείται σε ΧΥΤΑ.
 • Δεν μπορεί να αποδεχτεί η τοπική κοινωνία να μετατραπεί ο Βόλος σε «σκουπιδαποθήκη» της Ν. Ευρώπης. Δεν είναι κατανοητή και δημιουργεί ερωτηματικά η επιλογή να μεταφέρονται στην περιοχή μας τα απόβλητα της Ιταλίας. Στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξε και άλλη απόπειρα δημιουργίας μονάδας, στην περιοχή μας, για την αξιοποίηση απορριμμάτων από την Ιταλία. Το γεγονός ότι δεν έχει σταθεί δυνατή η χρησιμοποίησή τους σε άλλες υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες, προκαλεί ερωτηματικά για την ποιότητα και τη σύστασή τους.

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, με τη σχεδόν εκατονταετή παρουσία του στην περιοχή μας, έχει αναπτύξει διαχρονική σχέση με την τοπική κοινωνία, με σημαντικό ρόλο στην παραγωγική φυσιογνωμία, την οικονομική της δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με σημαντικότατα, βεβαίως, οικονομικά οφέλη για την εταιρεία, αλλά, κατά καιρούς, και με συγκρούσεις για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Χάρις στους αγώνες των κατοίκων και των φορέων, η ΑΓΕΤ, τα προηγούμενα χρόνια, υπαναχώρησε στις προθέσεις της για καύση ελαστικών στην παραγωγική της διαδικασία, ενώ προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις εκατομμυρίων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του εργοστασίου, που, όμως, σήμερα πλέον, και με τα νέα δεδομένα χρησιμοποίησης των δευτερογενών καυσίμων, δεν είναι αρκετές. Ανήκει σε έναν πανίσχυρο οικονομικό όμιλο, διαθέτει προσωπικό με ικανότητες, εμπειρία και ευαισθησία στο περιβάλλον και έχει όλες τις προϋποθέσεις να συνεχίσει απρόσκοπτα την παραγωγική της λειτουργία στην πόλη μας, με βάση τις αρχές της εταιρικής ευθύνης και χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία πειραματισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει και να εκφράσει τη βούλησή του προς το αρμόδιο υπουργείο, την εταιρεία και τους τοπικούς φορείς, σχετικά με:

 1. Την ανάκληση όλων των σχετικών αποφάσεων που προβλέπουν τη χρήση RDF ή SRF στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο.
 2. Τη χρήση, αντί για RDF, SRF και άλλων εναλλακτικών καυσίμων, του φυσικού αερίου στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, με το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένη η εταιρεία.
 3. Με δεδομένη τη θεσμική υποχρέωση του Δήμου ως καθολικού εκπροσώπου της τοπικής κοινωνίας, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμπόρευση μαζί με τους πολίτες στην άσκηση αυστηρού κοινωνικού ελέγχου για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
 4. Την υποχρέωση των βουλευτών της Μαγνησίας και όλων των τοπικών φορέων να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους για το θέμα.
  Πηγή: e-thessalia.gr
Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο