Αγρυπνία στη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Μαρτίου 2018, 10:49

Ανακοινώνεται απο την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, οτι την Πα­ρα­σκευή 16 Μαρ­τί­ου το βράδυ,θα τελεσθεί στην Ιερά Μονή Ιερααγρυπνία απο τις  8.00 μ.μ. εως τη 1.00 π.μ., εις τιμὴν καὶμνήμηντοῦ Ὁ­σί­ου καὶ θε­ο­φό­ρου πα­τρός ἡ­μῶν Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού,κα­τά την ο­ποί­α θα ψαλ­λεί και ἡ Δ΄ Στά­σις τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν της Θε­ο­τό­κου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ