Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε περιοχές της Λάρισας – Δείτε τις θέσεις

Δημοσιεύθηκε στις: 15 Φεβρουαρίου 2018, 09:18

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) θα προσχωρήσουν στην πρόσληψη 8 εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Αναλυτικότερα οι θέσεις στον νομό, αφορούν στις εξής ειδικότητες: Λάρισα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες, 1 θέση. Ελασσόνα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες,

1 θέση. Φάρσαλα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες, 1 θέση. Συκούριο ΔΕ Διανομέων 8 μήνες, 1 θέση. Τύρναβος ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες, 1 θέση. Κέντρο Διαλογής Λάρισας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες,

2 θέσεις. Κέντρο Διαλογής Λάρισας, ΥΕ ΔΜΑ Διαμετακομιστών 8 μήνες, 1 θέση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ