Παραλαβή κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Οκτωβρίου 2017, 16:01

Από  τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  απέστειλε τα Πιστοποιητικά (πτυχία), Κ.Π.γ. Μαΐου 2017, για τις  γλώσσες :  Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, αυτοπροσώπως ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφόσον  είναι ανήλικοι), έχοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση-υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και η ταυτότητά του.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ