Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Σεπτεμβρίου 2017, 19:44

Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στο Μακρυχώρι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Μεταβολή Λογιστικού Κεφαλαίου Δήμου Τεμπών    Εισηγητής: Οικον. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.

Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Β’ τριμήνου 2017                                                  Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Αναμόρφωση (8η)  προϋπολογισμού              Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Τροποποίηση Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών               Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2013                     Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2014                     Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2015     Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή

Περί ένταξης ή μη, των Δημοτικών Βοσκήσιμων Γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής                        Εισηγητής: Γραφ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)                 Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Διαγραφές ποσών                                                  Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αμπελακίων & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου – Β’ Φάση» Εισηγητής:  Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή καλντεριμιών Ραψάνης»                                           Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση περιμετρικού Γείσου της στέγης του Γυμνασίου Λυκείου Πυργετού της Δημοτικής Ενότητας Κ. Ολύμπου του Δήμου Τεμπών»

Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Έγκριση χορήγησης μιας νέας παροχής ισχύος 25KV (Νο 2,0), για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στο Συκούριο                                                     Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Περί πρόθεσης παρέμβασης του Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισας, για την επανασύσταση εκπαιδευτικού χιονοδρομικού κέντρου Κισσάβου.                                      Εισηγητής: Δήμαρχος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ