Εκδήλωση για το Net Metering – Virtual Net Metering

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Μαΐου 2017, 21:03

Με μεγάλη επιτυχία το Π.Τ. Λάρισας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε συνεργασία με εταιρεία που δραστηριοποιείται στα φωτοβολταϊκά συστήματα, πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα την υλοποίηση και προώθηση του προγράμματος Net Metering – Virtual Net Metering κατ’εφαρμογή της υπ’ αριθ: 175067 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας οι ομιλητές στελέχη της επιχείρησης, αναφέρθηκαν στα οφέλη που θα έχει κάθε αυτοπαραγωγός ή και ομάδα που θα επενδύσει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον αγροτικό τομέα, τον κτηνοτροφικό τομέα, στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές μονάδες τους ιδιώτες.

Στον διάλογο που ακολούθησε έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον από τους παρακολουθήσαντες την ημερίδα για συνεργασία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ