Ανακοίνωση για στρατολογικούς πίνακες

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Ιανουαρίου 2017, 13:59

Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2001 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων», υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και καλούνται οι ίδιοι ή οι γονείς τους να προσέλθουν στην υπηρεσία μας στο Τμήμα Δημοτολογίου, κάθε εργάσιμη μέρα από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00μ.μ. έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, από 16/01/2017 έως και 27/01/2017 .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ