Εκλογές του Συνδέσμου Φιλολόγων Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2016, 19:12

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 θα γίνουν οι εκλογές του Συνδέσμου
Φιλολόγων ν. Λάρισας (παράλληλα με τις εκλογές της ΕΛΜΕ).
Για να λάβετε μέρος σε αυτές πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:
 Τόπος ψηφοφορίας: 1ο Λύκειο Λάρισας
 Χρόνος: παράλληλα με τις εκλογές της ΕΛΜΕ
 Πριν την ψηφοφορία ορίστηκε η απολογιστική συνέλευση για την Πέμπτη
1 Δεκεμβρίου 2016 στις 19.30 μ.μ. σε αίθουσα του 5ου Λυκείου Λάρισας
(Ιουστινιανού και Κομνηνών) με όσα μέλη παραβρεθούν.
 Η αρχική συνέλευση είχε οριστεί για την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016,
αλλά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.
 Για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων
ν. Λάρισας πρέπει να είναι μέλος του.
 Μέλη του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας θεωρούνται όσοι /ες είναι
εγγεγραμμένοι και οικονομικά τακτοποιημένοι.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ