Ανακοινώθηκαν οι Εντεταλμένοι σύμβουλοι στο δήμο Λάρισαίων

Δημοσιεύθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2016, 16:57

Στον τελευταίο ανασχηματισμό στο δήμο Λαρισαίων ο Απόστολος Καλογιάννης είχε προαναγγείλει την θεσμοθέτηση εντεταλμένων συμβούλων για την επιτάχυνση του έργου. Οι 7 σύμβουλοι που ανακοινώθηκαν σήμερα από το δήμο Λαρισαίων θα έχουν δικαίωμα υπογραφής και θα είναι οι εξής:

Η Δημοτική Σύμβουλο κα Αράπκουλε Δέσποινα από το Τμήμα Πολιτισμού – Επιστημών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής αναλαμβάνει τη λειτουργία βιβλιοθηκών και των λεσχών πολιτισμού καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών με το παραπάνω θέμα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων,
Επιπλέον, θα έχει το συντονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών με το παραπάνω θέμα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων ,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Κωσταρόπουλο αναλαμβάνει:
α. την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής.
β. την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής πλην χρηματικών ενταλμάτων,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κων/νος Τσιαούση αναλαμβάνει την οργάνωση, την εποπτεία, το συντονισμό όλων των λειτουργιών των ΚΑΠΗ που ανήκουν στη Δ/νση Πρόνοιας και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με αυτά θέματα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Μιχαήλ Αναστασίου την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που ανήκει στο Τμήμα Υποστήριξης Ερευνών & Κοιν. Αρωγής της Δ/νσης Πρόνοιας,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Αθανάσιος Βλησσαρούλης την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Καλτσάς, την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Τσιλιμίγκα την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Λαογραφικού Μουσείου, που ανήκει στο Τμήμα Πολιτισμού Επιστημών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής, στα πλαίσια της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ