Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών(Ονόματα)

Δημοσιεύθηκε στις: 19 Οκτωβρίου 2016, 13:05

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 44η/18-10-2016 πράξη του:
Τροποποίησε τοποθετήσεις/αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 που υπέβαλλαν αίτηση θεραπείας,
Τροποποίησε τοποθετήσεις/διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 & ΠΕ07 και
τοποθέτησε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ05 που αποσπάστηκαν ενδοπεριφερειακά σύμφωνα με την με αριθμ. 11729/12-10-2016 (ΑΔΑ:Ω16Θ4653ΠΣ-ΝΔΒ) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,
για το διδακτικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις (όπου αυτό απαιτείται) την Πέμπτη  20  Οκτωβρίου 2016 και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων – αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, που υπέβαλλαν αίτηση θεραπείας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις και τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Φιλογογίας, και ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ