Δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες κατατάξεις στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ (Ονόματα)

Δημοσιεύθηκε στις: 19 Οκτωβρίου 2016, 08:47

Ξεκίνησε χθες Τρίτη 18 Οκτωβρίου η διαδικασία υπόδειξης για το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ για 3.000 νέους άνεργους ηλικίας 25-29 ετών.

Στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού μπορούν να βρουν όσοι επιθυμούν τον Οδηγό Εφαρμογής των Προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας όπου περιγράφονται η διαδικασία υπόδειξης και οι υποχρεώσεις των ανέργων. Mε βάση τη σειρά κατάταξης των πινάκων των ανέργων σε θέσεις του τομέα ειδίκευσης των ασκουμένων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας θα γίνονται οι υποδείξεις, όπως επίσης και σύμφωνα με το Ατομικό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ανά Περιφερειακή Ενότητα – Ειδικότητα και Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Λίστα Παρόχων ανά Περιφερειακή Ενότητα

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ