Νέα διοίκηση στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Οκτωβρίου 2016, 20:12

Με ομόφωνη απόφαση των νεοεκλεγέντων μελών του, όπως αυτά προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 15ης Οκτωβρίου στις οποίες υπήρξε εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό συμμετοχής (81% των μελών προσήλθε στην εκλογική διαδικασία) συγκροτήθηκαν τα νέα συλλογικά όργανα διοίκησης του Παραρτήματος Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Αναλυτικότερα:

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ανδρέας Μαργαρίτης
Αντιπρόεδρος: Κώστας Καραμπάτσας
Γεν. Γραμματέας: Τάσος Δημόκας
Ταμίας: Νίκος Ζέρβας
Ειδ. Γραμματέας (για θέματα Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών):Άρης Χατζηγρίβας
Υπεύθ. Εντύπων-Εκδόσεων-Διαγωνισμών: Σωτήρης Τερζόπουλος
Υπεύθ. Επικοινωνίας: Νάντια Θέου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μανώλης Τερζόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Σταυρούλα Μπακαρού
Ειδ. Γραμματέας: Θάνος Χρυσακόπουλος

Η νέα διοίκηση ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους μαθηματικούς του Νομού, του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και τους συνταξιούχους συναδέλφους, για την υψηλή συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν πάντοτε για όλες τις δράσεις του Παραρτήματος που στοχεύουν στην προώθηση και ενδυνάμωση της μαθηματικής παιδείας στο Νομό, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας.

Από τις πρώτες αποφάσεις της νέας διοίκησης είναι η σύσταση επιτροπών (Επιστημονική, Διαγωνισμών κλπ.), όπως ακριβώς προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, με τη συμμετοχή και άλλων δραστήριων συναδέλφων, για τον κοινό στόχο της υποστήριξης και ποιοτικής αναβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης και της κριτικής σκέψης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ