Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Οκτωβρίου 2016, 15:06

Ορισμός ημερομηνίας τελετών απονομής πτυχίων στους απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας και Κτηνιατρικής, επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου ακ. έτους 2015-2016
Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων των Τμημάτων Ιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και οι τελετές απονομής πτυχίων στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στο Μεζούρλο.

Για περισσότερες πληροφορίες
Προϊστάμενο Γραμματείας
Σχολής Επιστημών Υγείας
Ιωάννης Ζ. Τσούρη

Επώνυμο
Όνομα
Ιδιότητα
Τμήμα/Υπηρεσία
E-mail
Τηλέφωνο
Χώρος
Τσούρης
Ιωάννης
Γραμματέας-Κοσμητείας
Σχολή Επιστημών Υγείας
itsouris -at- med.uth.gr
5747
Γραφείο, Βιόπολις

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ
ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 09:50
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 10:00
– Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Γεωργίου Πετράκου.
– Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.
ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ 10:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ», «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
«ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ»

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 10:45
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:00
– Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
-Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής.
-Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου, και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ», «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ», «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 12:00
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:15
– Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
-Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής.
ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 13:15
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:30

  • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
  • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής.
  • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής.
  • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
    ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 14:15
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ