Κέλλας: «Αρνητική εξέλιξη η μείωση των προκηρυσσόμενων θέσεων»

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Οκτωβρίου 2016, 19:11

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, κκ. Γιώργο Παρασκευόπουλο και Ευκλείδη Τσακαλώτο, αντίστοιχα, κατέθεσε μαζί με συναδέλφους του – με πρώτο υπογράφοντα, τον βουλευτή Μαγνησίας, κ. Χρήστο Μπουκώρο – ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα “την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών”.

Οι βουλευτές του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επισημαίνουν πως “ενώ ο αρχικός σχεδιασμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προέβλεπε 130 σπουδαστές, εν τέλει, οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι 98! Μια αρνητική εξέλιξη που γεννά ερωτηματικά, καθώς είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για άμεση στελέχωση των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, δεδομένης της συσσώρευσης των υποθέσεων και της καθυστέρησης που παρατηρείται στην απονομή δικαιοσύνης”.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Με το τεύχος Γ΄834 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 63868/8-9-2016 προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων στην εν λόγω προκήρυξη είναι 98.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 652/28-12-2016 «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014-2018 (Σειρές Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄, ΚΓ΄)» της Πράξης «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014- 2018» και κωδ. ΟΠΣ 5000232 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»» του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η προεισαγωγική εκπαίδευση της ΚΓ΄σειράς προέβλεπε 130 σπουδαστές, με το ενδεχόμενο, μάλιστα, της αύξησης του αριθμού «εφόσον υπάρξουν σπουδαστές προηγούμενης εκπαιδευτικής σειράς που δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτηση ή τυχόν ισοβαθμήσαντες που θα προκύψουν από τη διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού».

Ως εκ τούτου, ερωτήματα εγείρονται από τη μείωση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων των σπουδαστών, δηλαδή 32 άτομα λιγότερα από την αρχική πρόβλεψη για 130. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για άμεση στελέχωση των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, δεδομένης της συσσώρευσης των υποθέσεων και της καθυστέρησης που παρατηρείται στην απονομή δικαιοσύνης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Για ποιους λόγους μειώθηκε ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, παρά τις αρχικές προβλέψεις για 130;
  • Σύμφωνα με τις ήδη καταγεγραμμένες ελλείψεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, θεωρείτε ότι αυτές οι θέσεις είναι επαρκείς για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών;
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ