Εγκρίθηκε η συμμετοχή του δήμου Λαρισαίων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Δημοσιεύθηκε στις: 6 Οκτωβρίου 2016, 18:09

Ο Δήμος Λαρισαίων τα δύο τελευταία χρόνια δημιούργησε μέσα στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού έναν εσωτερικό πυρήνα υπαλλήλων, που ασχολείται με την αναζήτηση και το συντονισμό  ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου σε εταιρικά σχήματα.

Πριν ένα χρόνο η διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα με εισηγήσεις εκπροσώπων από διαχειριστικές αρχές, γραφεία και ειδικούς αλλά και φορείς υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα, καθώς και ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών που περιλαμβάνουν επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, λειτούργησε ως μία σημαντική καμπή προς αυτή την κατεύθυνση και ενίσχυσε την εξωστρέφεια του Δήμου.

Δημιούργησε συνεργασίες οι οποίες οδήγησαν στην υποβολή συνολικά 63 προτάσεων σε ανταγωνιστικά προγράμματα και πρωτοβουλίες με εταίρους από Ελλάδα και εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα αυτά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και απαιτούν εκτεταμένη δικτύωση και άμεση ανταπόκριση, ενώ πλέον και ο αριθμός των Δήμων που έχουν στραφεί σε τέτοια προγράμματα είναι αυξανόμενος, λόγω της οικονομικής στενότητας της Αυτοδιοίκησης.

Σήμερα ο Δήμος Λαρισαίων είναι σε θέση να ανακοινώσει την έγκριση συμμετοχής για την υλοποίηση  δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία θα τρέξουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:

  1. Urbact III: O Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ως εταίρος στο project «CIA 7 – Cities in Article 7» με επικεφαλής εταίρο τη Metropole of Lille (Γαλλία), ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία και Τσεχία. Ο κύριος θεματικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις χώρες που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.
  1. Erasmus +: Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ως εταίρος στο project «A new ENTRance» με επικεφαλής εταίρο το Duisburg (Γερμανία) ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία κ.α.. Το αντικείμενο του έργου αφορά δράσεις για νεανική επιχειρηματικότητα που απευθύνονται σε πληθυσμούς Ρομά.

Επιπλέον, στον κατάλογο επιλαχόντων σχεδίων (λόγω μη επαρκούς διαθέσιμης χρηματοδότησης) εντάχθηκε η πρόταση «Skills for local dialogue and capacity building for local goverments and community leaders» που υποβλήθηκε με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, και εταίρους από Κύπρο, Ισπανία και Γερμανία. Η πρόταση αφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + Βασική Δράση ΚΑ2 Συνεργασία και καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών – στρατηγικές συμπράξεις.

Παράλληλα, είμαστε σε αναμονή αποτελεσμάτων αξιολόγησης άλλων σχεδίων που έχουν υποβληθεί αλλά και παρακολούθησης ανοιχτών προσκλήσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ