Ίδιο τιμολόγιο για τέλη σε όλο το δήμο, αποφάσισε το Δ.Σ. Ελασσόνας

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Δεκεμβρίου 2012, 18:03

Την ενιαία πολιτική για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, καθώς υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις λόγω της συνένωσης των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Ελασσόνας.

Έτσι, σύμφωνα με απόφαση του τελευταίου Δ.Σ. τα τέλη για την πόλη της Ελασσόνας παραμένουν ως έχουν δηλαδή:

Για τις οικίες

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1.20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για τα καταστήματα

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1.80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για τους υπόλοιπους οικισμούς τα αντίστοιχα τέλη προσαρμόζονται ως εξής:

Για τις οικίες

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 0,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για τα καταστήματα

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 1.80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δημοτικός φόρος 0,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Συνοπτικά, η ενιαία τιμολογιακή πολιτική του Δήμου στα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους παραμένει η ίδια στην Ελασσόνα από το 2003, μειώνεται σε άλλους οικισμούς που ήταν ψηλότερα και αυξάνει σε ορισμένους  χαμηλότερα.

Στο μεταξύ για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για πρώτη φορά κοινωνικό τιμολόγιο σε όλο τον Δήμο Ελασσόνας. Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δ. Σ. όπου αναμένεται να παρθεί και η σχετική απόφαση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ