Η Λάρισα “πύλη – πόλος” του Ανοιχτού Πανεπιστημίου για τη Θεσσαλία

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Δεκεμβρίου 2012, 20:25

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο θέτει σε λειτουργία την Πύλη-Πόλο Περιφέρειας Θεσσαλίας, ένα κέντρο αρωγής και υποστήριξης των φοιτητών, ενημέρωσης του κοινού και δικτύωσης με τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Έδρα της Πύλης-Πόλου, η οποία θα εξυπηρετεί το σύνολο των νομών Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, είναι η Λάρισα ενώ το γραφείο λειτουργεί καθημερινά, για το κοινό, μεταξύ 10.00 έως 18.00 (Κτιριακό Συγκρότημα «ΒΙΟΠΟΛΙΣ», 1ος όροφος Βιβλιοθήκης Νέου Κτιρίου Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 41 500 Λάρισα – Μεζούρλο, Τηλ.2410-685744, Fax: 2410-685520, email: thessalia@eap.gr).

Η δημιουργία των Πυλών-Πόλων αποτελεί μια καινοτόμο δράση του Ε.Α.Π., η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην αναβάθμιση της ποιότητας και του εύρους των παρεχομένων υπηρεσιών στους φοιτητές του Ε.Α.Π. (ως Πύλη γνώσης) αλλά και στη βελτίωση της πρόσβασης της τοπικής κοινωνίας στη γνώση (ως Πόλος).

Στις 13 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 θα διεξαχθούν τα επίσημα εγκαίνια της Πύλης-Πόλου Περιφέρειας Θεσσαλίας του Ε.Α.Π. Θα ακολουθήσει  εκδήλωση τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με τρεις ομιλητές και θέμα: «Οικονομική κρίση και Υπηρεσίες Υγείας».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ