Δυσλειτουργίες στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Δεκεμβρίου 2012, 11:32

Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας της ΔΗΜΑΡ Θωμάς Ψύρρας

Ο βουλευτής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις δυσλειτουργίες των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, με σκοπό: «την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας».

Δεδομένου ότι από 1/9/2011 καταργήθηκαν όλες οι άλλες επιτροπές που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, πλέον η πιστοποίηση της πάθησης, ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας, καθώς και η χρονική διάρκεια γίνεται μέσω των ΚΕΠΑ.

Η αλλαγή της διαδικασίας δημιούργησε δύο σοβαρά προβλήματα:

Το πρώτο είναι οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ), καθώς τα 45 υποκαταστήματα ΚΕΠΑ δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά. Ο χρόνος αναμονής για την κατάθεση μόνο της αίτησης διαρκεί, ακόμα και στην Αττική, δύο μήνες, ενώ ακολούθως η αναμονή για την εξέταση τους από την Υγειονομική Επιτροπή μπορεί να διαρκέσει έως και 7 μήνες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη καθυστέρηση στην έκδοση του επιδόματος ή της σύνταξης αναπηρίας τους. Αυτές τις καθυστερήσεις επιτείνουν πολλές φορές και οι ελλείψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων ιατρών – εξεταστών (συνήθως νευρολόγων), ιδιαίτερα στην επαρχία.

Το δεύτερο είναι ότι, ενώ μέχρι πρότινος η διάγνωση της ΣΚΠ προσδιοριζόταν με ποσοστό 67% (Ν. 3232/2004, άρθρο 5, παρ. 2δ) υπολογιζόμενων όλων των συμπτωμάτων κρυφών και φανερών, με τον νέο Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) το ποσοστό που αποδίδεται στη ΣΚΠ ξεκινάει από 35%, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη όλα τα συμπτώματα τα οποία καθιστούν πολλούς ασθενείς ανίκανους για εργασία, ενώ παραμένουν περιπατητικοί.

Επειδή, από τις πολύμηνες αναμονές οι δικαιούχοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση ένδειας και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές καθημερινές ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους

Ερωτάται ο Υπουργός:

1)            Με ποια ειδικότερα μέτρα σκοπεύετε να άρετε τις καθυστερήσεις και να καταστήσετε εύρυθμη την λειτουργία των ΚΕΠΑ;

2)            Υπάρχει σχεδιασμός/πρόβλεψη για αύξηση του αριθμού των ΚΕΠΑ, και δη στην επαρχία;

3)            Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση για χορήγηση της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος αναδρομικά στους πάσχοντες που βρέθηκαν σε πολύμηνη αναμονή, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του επιδόματος ή της σύνταξης αναπηρίας τους;

4)            Πως σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε την έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων ιατρών-εξεταστών»;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ