Επιδοτούμενα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε στις: 3 Δεκεμβρίου 2012, 14:32

Διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις  του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2012», προτίθεται να διοργανώσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών, που θα υλοποιηθούν εντός του 2013, με αντικείμενα κατάρτισης:

1.            ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ

2.            ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

3.            ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

4.            ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5.            ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΜΕ

Oι εκπαιδευόμενοι θα επιδοτούνται με 5€ την ώρα ανά άτομο

Tα προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες δομές Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ν. Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

•             επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

•             κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2012.

•             απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

•             το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

•             δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται ότι:

             Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε παραπάνω  του ενός (1) προγράμματος

             Όλοι οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να εργάζονται στην επιχείρηση και να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

             Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις ημέρες και ώρες του προγράμματος

             Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση που θα συμμετέχει.

             Σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ και την αρμόδια κα Τζένη Γιβροπούλου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2010 για τις δηλώσεις συμμετοχής και την υποβολή δικαιολογητικών, τηλ. 2410-555507 (Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας – 2ος όροφος).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ