Δεν αλλάζουν ταμείο οι μηχανικοί

Δημοσιεύθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2012, 22:25

Οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται κανονικά από το Ταμείο, όπως μέχρι σήμερα. Ο Κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ διατηρεί την υφιστάμενη μορφή του και δεν θα εφαρμοστεί η Οδηγία του ΕΟΠΠΥ.

Αυτό αποφάσισε η διοίκηση του ΕΤΑΑ (στην υπ’ αριθ. 205/15-11-2012 συνεδρίαση) μετά την δικαστική προσφυγή του ΤΕΕ και ενόψει εκδίκασης των αιτήσεων προσωρινής διαταγής και αναστολής που υποβλήθηκαν εντός των επόμενων ημερών με αίτημα την αναστολή της ισχύος και των έννομων συνεπειών του- με αριθμό πρωτοκόλλου 47284/14-11-2012, εγγράφου του ΕΟΠΥΥ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ