Εθελοντική αιμοδοσία από το ΤΕΕ

Δημοσιεύθηκε στις: 27 Νοεμβρίου 2012, 23:33

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας και  προκειμένου  να γίνει εμπλουτισμός των αποθεμάτων του, έχει ορισθεί   ως ημέρα  εθελοντικής αιμοδοσίας η  Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.

Για τα μέλη της ΠΕ Λάρισας η αιμοδοσία θα γίνει από κινητό συνεργείο του ΓΝΛ  στον 3ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ και ώρες 9.00 – 12.30

To Τμήμα Αιμοδοσίας του ΤΕΕ δραστηριοποιείται δυναμικά τα τελευταία χρόνια επιτελώντας με επιτυχία τους στόχους του και ειδικότερα:

  • Θεωρείται ένας από τους πλέον   αξιόπιστους αιμοδοτικούς φορείς του νομού, καθώς έχει δημιουργήσει  ένα σημαντικό απόθεμα αίματος και ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις για βοήθεια αλλά και στις έκτακτες αιμοδοσίες του Κέντρου Αιμοδοσίας του ΓΝΛ.
  • Χορηγεί άμεσα και χωρίς καμιά καθυστέρηση  αίμα στους μηχανικούς και τους  συγγενείς τους (1ου βαθού συγγένειας), όταν αυτό χρειαστεί. Χορήγησε από το 2010 έως σήμερα 37 μονάδες αίματος ενώ, κινητοποίησε και σε έκτακτες επείγουσες περιπτώσεις τους μηχανικούς χορηγώντας επιπλέον άλλες 67 μονάδες.
  • Ενισχύει το ιδεώδες της εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνοντας εκδηλώσεις προώθησης του θεσμού και πρωτοστατεί σ’ όλες τις κοινές προσπάθειες  ανάπτυξης του,  μαζί με τους άλλους αιμοδοτικούς συλλόγους του νομού.

Από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Ντ. Διαμάντο και τους διαχειριστές του τμήματος αιμοδοσίας Αγγέλα Βενέτη και Νίκο Τσουτσούκα, καλούνται όλοι οι μηχανικοί (έως 60 ετών) να προσέλθουν στην εθελοντική αιμοδοσία αποδεικνύοντας εμπράκτως την ευαισθησία, αγάπη και την κοινωνική αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ