Εκδήλωση του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών για τις ευπαθείς ομάδες

Δημοσιεύθηκε στις: 27 Νοεμβρίου 2012, 18:04

O Σύλλογος Μονογονεικων Οικογενειων Λάρισας σε συνεργασία με το ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣ , διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση με θέμα  «Επαγγελματικές ευκαιρίες ατόμων  Ευάλωτων    Κοινωνικών Ομάδων για την Ένταξη – Επανένταξη στην Τοπική Αγορά Εργασίας – Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 29 /11/2012 και ώρα 18,00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΕ ΔΗΜΗΤΡΑ, Παλαιολόγου 19, έναντι σταθμού ΟΣΕ, Λάρισα.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή  και απευθύνεται σε άτομα  που ανήκουν σε μία απο τις πρακάτω κατηγορίες :

– Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

– Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

– Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

– Μετανάστες (από χώρες μη μέλη της ΕΕ), Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες

– Άλλη κατηγορία ΕΚΟ

Κατα την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρασχεθεί αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση του σχεδίου δράσης του ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΤΟΣ και των προυποθέσεων αξιοποίησής τους απο τις συγκεκριμένες ομάδες οφελουμένων.

Υπενθυμίζεται οτι το Δίκτυο ΙΣΤΟΣ στο οποίο συμμετέχει Σύλλογος Μονογονεικων Οικογενειων Λάρισας  υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων με δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες προετοιμασίας και υποστήριξης ανέργων  Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας με στόχο την τοποθέτησή τους στην αγορά των υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας.

Η Πράξη Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ του Συλλογου τηλέφωνα: 6977130534 κα Φυτιλή Καίτη και 6974102461 κα Περλέρου Ακριβή, καθώς και στο τηλέφωνο του ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΤΟΣ 2410250631.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ