Πρωταθλητές στη χρήση αλκοόλ οι μαθητές του νομού Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στις: 22 Νοεμβρίου 2012, 23:28

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές – Έρευνα ESPAD 2011 διεξήγαγε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Λαρίσης ΟΡΦΕΑΣ και με τη συνεργασία και την επιχορήγηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας που παρουσιάστηκαν στη Λάρισα συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Λαρίσης καπνίζουν και κάνουν χρήση κάνναβης σε χαμηλότερο ποσοστό. Όσον αφορά τη χρήση των υπόλοιπων εξαρτησιογόνων ουσιών τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Λαρίσης βρίσκονται κοντά σε εκείνα του συνόλου της χώρας, με εξαίρεση την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (≥5 ποτά στη σειρά) την οποία οι έφηβοι στο Ν. Λάρισης αναφέρουν σε συγκριτικά υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους

εφήβους στο σύνολο της χώρας.

Η ΕΡΕΥΝΑ

Βάσει των στοιχείων της έρευνας που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, στο Ν. Λαρίσης συμμετείχε στην έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 12 σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο (8,3%) αρνήθηκε τη συμμετοχή.

Το σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε με άλλο σχολείο του νομού το οποίο είχε τυχαία επιλεγεί κατά τη δειγματοληψία ως αντικατάσταση.

704 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 87,7%): 355 αγόρια (50,4%) και 349 κορίτσια (49,6%).

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων οδήγησε στον αποκλεισμό 25 ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,3%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 679 ερωτηματολογίων.

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Λαρίσης. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στον πίνακα στο τέλος του κειμένου.

Νόμιμες Ουσίες

Κάπνισμα

Σύνολο Ένας στους 6 μαθητές (15,9%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει καθημερινά) είναι ’31 στους 9 (11,2%), ενώ ένας στους 17 (5,9%) είναι βαρύς καπνιστής, καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα.

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τα κορίτσια, ανεξαρτήτως της συχνότητας του καπνίσματος (για παράδειγμα, 22,1% και 9,7%, αντίστοιχα για κάπνισμα ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα).

Ηλικία: Ένας στους 43 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (2,3%), ένας στους 11 ηλικίας 15-16 ετών (9,0%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 (32,8%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 0,9% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 5,5% και 23,7% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 0,9% των 13χρονων και 14χρονων 2,9% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζει βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 11,9% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών και των μικρότερων).

Οινοπνευματώδη ποτά

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (62,4%) πίνουν κάποιο

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 9 (11,4%) τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Δύο στους πέντε μαθητές (40,6%) άνω των 14 ετών ήπιαν περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (11,4%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του.

Φύλο: Τα αγόρια καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό

από ό,τι τα κορίτσια (για παράδειγμα, 68,0% και 56,7%, αντίστοιχα, για κατανάλωση

οινοπνευματωδών ποτών ≥1 φορές τον τελευταίο μήνα και 48,1% και 32,4% για κατανάλωση περισσότερων από 5 ποτών στη σειρά) Ακόμα, τα αγόρια μεθούν σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια (15,4% και 7,4%, αντίστοιχα, για μέθη ≥3 φορές στη ζωή τους).

Ηλικία: Ένας στους τέσσερις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (28,6%), τρεις στους πέντε ηλικίας 15-16 ετών (62,8%) και εννιά στους δέκα ηλικίας 17-18 ετών (88,3%) καταναλώνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 1,8%, 7,4% και 22,6%, αντίστοιχα.

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (30,1%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών (50,4%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 7,1% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 24,6% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.

Παράνομες Ουσίες

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό χαμηλότερο του 1,0% των μαθητών ηλικίας 13-14 που

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη

ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 16 μαθητές (6,2%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους 6

(16,8%) ηλικίας 17-18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε

παράνομης ((κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια.

Κάνναβη

Σύνολο: Ποσοστό 6,8% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση

κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 3,8% αναφέρουν χρήση περισσότερες από 3 φορές στη ζωή τους.

Φύλο: Υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (6,6% και 1,0%, αντίστοιχα)

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον τρεις φορές στη ζωή τους.

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 0,9% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,5%. Οι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 2,9% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,8% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 14,6% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 9,4%.

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, έκαναν χρήση κάνναβης το 1,6 % των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 10,4% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Για χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,8% και 4,7%. Τα αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια πρόσφατη χρήση κάνναβης (10,3% και 1,9%, αντίστοιχα, για χρήση τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα).

Έκσταση

Ποσοστό 2,3% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα

αγόρια σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια και κυρίως μαθητές ηλικίας 15-18 ετών.

Άλλες ουσίες

Εισπνεόμενες ουσίες

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (11,1%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ούτε διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων.

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:

Ποσοστό 5,8% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού (το 2,3% ηλικίας 13-14 ετών, το 6,0% ηλικίας 15-16 ετών και το 8,8% ηλικίας 17-18 ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών.

Πηγή: epipsi.gr / paidis.wordpress.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ