Τηλε – κατάρτιση για το νέο οικοδομικό κανονισμό

Δημοσιεύθηκε στις: 21 Νοεμβρίου 2012, 12:32

Εκδήλωση από το ΤΕΕ Κ – Δ Θεσσαλίας σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ οργανώνει σεμινάριο τηλε-κατάρτισης για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ Ν.4067/12). Εξάλλου, το ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας, προετοιμάζει σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σεμινάριο-εκδήλωση με θέμα τον ΝΟΚ στο αμέσως προσεχές διάστημα, στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Το τηλε-σεμινάριο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ περιλαμβάνει την ακόλουθη θεματολογία :  Νέος οικοδομικός κανονισμός (ΝΟΚ) Ν.4067/12. Πλαίσιο εφαρμογής & συναφείς διατάξεις –πεδίο εφαρμογής . Βασικά πολεοδομικά μεγέθη & στοιχεία κτιριοδομικου κανονισμού-μεταβατικές διατάξεις. Γενικές διατάξεις. ΝΟΚ: πλαίσιο εφαρμογής & στοιχεία εγκεκριμένου ρυμοτομικού. Ορισμοί γηπέδων & οικοπέδων-αρτιότητες. Στοιχεία των κτιρίων & δομική εκμετάλλευση οικοπέδων & γηπέδων.

Περιβαλλοντική αναβάθμιση & νέες ρυθμίσεις εφαρμογής ρυμοτομικών. Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία η εμποδιζόμενων ατόμων (ΑΜΕΑ) / Άρθ.26. Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς. Άλλες κατασκευές & στοιχεία των κτιρίων – ειδικές ρυθμίσεις. Υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης-υφιστάμενα κτίρια-έννοια νόμιμων & αυθαιρέτων. Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης

Σε κάθε επιμέρους ενότητα θα γίνεται αναφορά των αντίστοιχων άρθρων του νόμου, του πεδίου εφαρμογής του, και των σχετικών ορισμών (εφόσον υπάρχουν), καθώς και συσχέτιση με άλλες συναφείς διατάξεις και τυχόν οδηγίες του υπουργείου.

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και η σχετική νομοθεσία θα είναι αναρτημένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους σε μορφή pdf. Σε κάθε ενότητα θα υπάρχει forum, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα υποβάλλουν τις ερωτήσεις του και θα απαντούν οι αντίστοιχοι εισηγητές. Το σεμινάριο θα επικαιροποιείται συνέχεια και θα εμπλουτίζεται με καινούργιο υλικό.

Οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι: Λεμπέση Ελένη, Κάκος Θεοφάνης, Καρατσώλης Κωνσταντίνος, Κλαδάκης Διονύσιος, Ξυνομηλάκη Ελευθερία, Στραβοδήμος Γεώργιος, Φραντζή Μαρία.

Η τιμή συμμετοχής στο μάθημα τηλεκπαίδευσης είναι 50 ευρώ. Το σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο από την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ