Για απ’ ευθείας ανάθεση σε «σχεδόν διπλάσια τιμή» καταγγέλλει τον Η. Σκυλλάκο εταιρεία!

Δημοσιεύθηκε στις: 21 Νοεμβρίου 2012, 14:33

Σε μία σοβαρότατη καταγγελία κατά του διοικητή των νοσοκομείων της πόλης Ηλία Σκυλλακου προχώρησε η εταιρεία «Hydroclave Hellas Α.Ε.».

Σε επιστολή της προς το onlarissa.gr που υπογράφεται από την πρόεδρο της εταιρείας κ. Έλενα Χατζηαλεξάνδρου, γίνεται λόγος για «άδικη και άνιση μεταχείριση» της εταιρείας, ενώ καταγγέλλεται πως ο διοικητής των νοσοκομείων έδωσε απ’ ευθείας ανάθεση σε εταιρεία σε τιμή «σχεδόν διπλάσια» από αυτή που έδινε η «Hydroclave Hellas Α.Ε.»!

Μάλιστα, για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, η εταιρεία καταγγέλλει πως αρχικά τον είχε κερδίσει, αλλά στη συνέχεια ο κ. Σκυλλάκος τον ακύρωσε με κατά πλειοψηφία απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Θέμα: Καταγγελία κατά του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας  Ηλία Σκυλλάκου

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012

Η εταιρία μας λειτουργεί στην ΒΙΠΕ Λάρισας ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο διαχείρισης ιατρικών μολυσματικών αποβλήτων κάνοντας χρήση της διεθνώς αναγνωρισμένης τεχνολογίας Hydroclave η οποία είναι εγκαταστημένη σε περισσότερα από 100 σημεία στον κόσμο.

Η εταιρία μας, τα τελευταία δύο χρόνια, με κορύφωση τους τελευταίους οκτώ μήνες, υφίσταται  άδικη και άνιση μεταχείριση από τον διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Ηλία Σκυλλάκο.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι αποφεύγει να μας καλέσει στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιεί, ακυρώνει διαγωνισμούς στους οποίους προκρινόμαστε ενώ τους τελευταίους μήνες έχουμε υποστεί σοβαρή δυσφήμιση.

Τελευταία, και αφού δικαιωθήκαμε για τα όσα μας κατηγορούσε το Μάρτιο 2012 για υποβάθμιση του περιβάλλοντος,  μας κήρυξε έκπτωτους με οριακή πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, γεγονός που μειώνει την εταιρία μας και δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις στην αγορά. 

Η χωρίς νομική βάση έκπτωσή μας ως αποτέλεσμα θα  έχει να πλήξει τον υγιή ανταγωνισμό και να αφήσει χώρο σε ανταγωνίστρια εταιρία να συνεχίζει ανενόχλητη την υψηλή τιμολογιακή της πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία μας σε όλους τους  διαγωνισμούς του συγκεκριμένου νοσοκομείου έλαβε μέρος και αναδείχθηκε σταθερά μειοδότρια.

Στις 26.10.2012 το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προέβη στη διενέργεια διαγωνισμού για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων του, αφού από τις 30/9/2012 η σύμβασή μας για το συγκεκριμένο έργο είχε λήξει   και η διαχείριση των αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου δόθηκε με απευθείας ανάθεση σε ανταγωνίστρια εταιρεία  στην υψηλή τιμή των 1,10 ευρώ ανά κιλό, αν και οι τιμές που είχε πετύχει το Γενικό Νοσοκομείο κατά τις αμέσως προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες ήταν 0,83 ευρώ ανά κιλό και 0,69 ευρώ ανά κιλό.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε στις 26/10/2012 από τις υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου  ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει κατατεθεί  ουδεμία ένσταση κατά της διακήρυξης αλλά ούτε κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας από άλλη ανταγωνίστρια εταιρία. Στον εν λόγω διαγωνισμό έλαβε μέρος η εταιρεία μας, η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος με τιμή 0,65 ευρώ ανά κιλό για την αποκομιδή, διαχείριση, επεξεργασία και τελική διάθεση, δηλαδή με την χαμηλότερη τιμή που έχει ποτέ πετύχει το νοσοκομείο σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του και κατά πολύ χαμηλότερη από αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. 

Η απόφαση της επιτροπής εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο των διασυνδεόμενων νοσοκομείων στις 05.11.2012 και μας γνωστοποιήθηκε στις 06.11.2012

Την δευτέρα  όμως πληροφορηθήκαμε ότι ο  κ. Σκυλλάκος αποφάσισε συγκαλώντας  έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να ακυρώσει τον διαγωνισμό που κέρδισε η εταιρία μας και να διατηρήσει την ανταγωνίστρια εταιρεία  με απευθείας ανάθεση και με την υψηλή τιμή των 1,10 ευρώ ανά κιλό, δηλαδή σχεδόν με την διπλάσια τιμή από αυτή που προσέφερε η εταιρία μας. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο η απόφαση δεν πάρθηκε με  πλειοψηφία ψήφων, αλλά μετά από ισοψηφία, στην οποία επικράτησε η ψήφος του  Ηλία Σκυλλάκου ως διοικητή.

Αναρωτιόμαστε αν είναι ποτέ δυνατόν την εποχή που μειώνονται δραματικά μισθοί και συντάξεις, την εποχή που η χώρα μας και ο Ελληνικός λαός βιώνουν την χειρότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση,  την εποχή που τα νοσοκομεία και ειδικά τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας  δεν  διαθέτουν  τα  απαραίτητα  κονδύλια  για  την αγορά βασικών αναλωσίμων υλικών,  ένας διοικητής να  υπερχρεώσει τα νοσοκομεία με ακριβές υπηρεσίες .

Πέραν αυτού τέτοιες πράξεις πληγώνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και στερούνται διαφάνειας. Η εταιρία μας έχει και στο παρελθόν υποστεί τα μέγιστα από τον συγκεκριμένο δημόσιο λειτουργό ο οποίος, παρά  τις πολλές καταγγελίες και όχι μόνο από εμάς, προς την πολιτική ηγεσία της χώρας μας ,  ο ίδιος συνεχίζει το έργο του ανενόχλητος. Λαμβάνοντας υπόψη μας την πρόθεση της παρούσας κυβέρνησης να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και τις υγιείς επιχειρήσεις, ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να επιληφθούν του σοβαρότατου αυτού ζητήματος.

Ζητούμε από την πολιτική ηγεσία να διερευνήσει διεξοδικά την καταγγελία μας και να βάλει τέλος σε αδιαφανείς πρακτικές που θίγουν το δημόσιο συμφέρον και σε δημόσιους λειτουργούς που καταχρώνται της εξουσίας που τους δόθηκε.

Με τιμή

Ελενα Χατζηαλεξάνδρου                   

Πρόεδρος».

newsroom onlarissa.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ