Οι αιρετοί εκπρόσωποι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε στις: 20 Νοεμβρίου 2012, 16:14

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Θεσσαλίας μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Να σημειωθεί πως στη Θεσσαλία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί της διαδικασίας.

Α. Αιρετοί εκπρόσωποι στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) Θεσσαλίας , για τη διετία 2013-2014:

1. Τότσιος Ιωάννης του με αναπληρωματικό μέλος την Γαϊτανα Ματίνα.

2. Ράπτη Αποστολία με αναπληρωματικό μέλος την Μάτσου.

Β. Αιρετοί εκπρόσωποι στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Θεσσαλίας, για τη διετία 2013-2014:

1. Ζιάκα Βασιλική, η οποία θα αναπληρώνεται από τον Καρκαλή Νικόλαο.

2. Λαγός Κωνσταντίνος, ο οποίος θα αναπληρώνεται από την Τσιτούμη Διαλεχτή.

Γ. Αιρετοί εκπρόσωποι στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε) Θεσσαλίας, για τη διετία 2013-2014:

1. Νάστος Γεώργιος, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Ψαρρά Σεραφείμ.

2. Τσιούλκας Χρίστος, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Τσίνζο Παναγιώτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ