Επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου στη Βιέννη

Δημοσιεύθηκε στις: 10 Οκτωβρίου 2012, 12:13

Στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO

Το Επιμελητήριο  Λάρισας  οργανώνει  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  LEONARDO  εκπαιδευτική  επιχειρηματική   αποστολή  στη  Βιέννη  τον  Απρίλιο  του  2013.

Οι  μετέχοντες  στην  αποστολή  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επισκεφθούν    επιχειρήσεις   που  ασχολούνται  με  την  «πράσινη  ανάπτυξη»,  να  δουν  από  κοντά  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους  και  να  συνεργαστούν  με  τη  διοίκηση  και  τα  στελέχη  τους  με  στόχο  τη  διεύρυνση  των  εμπειριών  και  την  ανάπτυξη  προοπτικών  συνεργασίας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  να  συμμετάσχουν  στην  αποστολή  θα  πρέπει  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  μέχρι  30  Οκτωβρίου  2012  ώστε  να  υπάρξει  επαρκής  χρόνος  για  την  ουσιαστική  προετοιμασία  της  δράσης.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Επιμελητήριο, αρμόδιοι κα Τσολάκη & κ. Παπαχαραλάμπους, τηλ. 2410255388, 24102536452.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ