Στο Δ.Σ. Φαρσάλων η νέα τιμολογιακή πολιτική στο νερό

Δημοσιεύθηκε στις: 20 Αυγούστου 2012, 15:42

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων και ώρα 8:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης με κεντρικό θέμα συζήτησης την αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Φαρσάλων.

Τα θέματα αναλυτικά έχουν ως εξής:

 1. Έγκριση της με αριθμό 33/2012 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΦ με θέμα «Αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Φαρσάλων».
 2. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου στο Δήμο
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΝΜ του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακών Δεξαμενών Υδροδότησης Φαρσάλων».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωσης Χώρου Αρχαίου Δυτικού Νεκροταφείου».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αξιοποίηση Ευρύτερης Περιοχής Απιδανού Ποταμού».
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΝΜΜΕ του έργου: Έργα Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα: α) Υποδομές πεζοδρομίων Ευυδρίου β) Καθαρισμός ρέματος Κρήνης γ) Συντήρηση πλατειών και δ) Αντικατάσταση Αγωγού Βασιλί.
 7. Έγκριση και παραλαβή των τευχών δημοπράτησης για το έργο «Επεμβάσεις Εξοικονόμηση Ενέργειας στα σχολεία του Δήμου Φαρσάλων: 1ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο Δημοτικό Σχολείο, 5ο Δημοτικό Σχολείο, 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Φαρσάλων, Γυμνάσιο Βαμβακούς και Γυμνάσιο Ευυδρίου».
 8. Εκλογή των αντιπροσώπων του Δήμου για το ΔΣ του Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων ΦΟΣΔΑ.
 9. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου, ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 (σχετική απόφαση της ΟΕ με αριθμό 108/2012).
 10. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.
 11. Έγκριση ρύθμισης οφειλών Ασφαλιστικών Εισφορών πρώην Δήμου Πολυδάμαντα προς το ΙΚΑ.
 12. Έγκριση μεταφορά ποσού 6.279,45 ευρώ από τον αριθμό 483/545026-83 λογαριασμό του πρώην Δήμου Πολυδάμαντα στον αριθμ. 483/540206-94 διαχείρισης του Δήμου Φαρσάλων.
 13. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της «8ης γιορτής Χαλβά Φαρσάλων» έτους 2012 και διάθεση πίστωσης.
 14. Έγκριση των με αριθμ. 86,110 και 111/2012 αποφάσεων της οικονομικής Επιτροπές σχετικά με την μείωση μισθωμάτων ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων: Φαρσάλων Πολυδάμαντα.
 15. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011 της σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 16. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής  Μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
 17. Έγκριση της με αριθμ.39/2012 απόφασης του ΔΣ του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
 18. Έγκριση σύνδεσης τηλεφωνικών γραμμών τοπικών κοινοτήτων με φορέα παροχής  ίντερνετ προς κάλυψη της αναγκαιότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφισης.
 19. Έγκριση παραχώρηση εξοπλισμού χώρου και οικονομικής ενίσχυσης στη φιλαρμονική Φαρσάλων.
 20. Έγκριση παραχώρησης φροντίδας υιοθέτησης του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο σύλλογο τριτέκων Φαρσάλων.
 21. Έκφραση σύμφωνης γνώμης περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης τεσσάρων
  (4) στρεμμάτων με χρηματικό αντάλλαγμα στη θέση Βοϊδολίβαδο της Δ.Κ. Φαρσάλων για την εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων (κοινή αίτηση Πάτρα Στ Ελευθερίου και Δημητρακόπουλου Γ. Ελευθερίου).
 22. Έκφραση σύμφωνης γνώμης περί παραχώρησης δημοτικής έκταση τεσσάρων (4) θέση «Σερίφη»  της Τ.Κ. Διλόφου για την εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων (αίτηση Μαλιαρού Χ. Ευαγγέλου).
 23. Έκφραση σύμφωνης γνώμης περί παραχώρησης δημοτικής έκταση τεσσάρων (4) θέση «Μερίας»  της Τ.Κ. Βασιλί για την εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων (αίτηση Παπακωνσταντίνου Κ. Νικολάου).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ