Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης των Σποράδων

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Αυγούστου 2012, 16:05

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο περαιτέρω ενεργοποίησης του Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας, καλεί τους Νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας, Σκιάθου ( για τη νήσο Σκιάθο), Σκοπέλου (για τη νήσο Σκόπελο), Αλοννήσου (για τη νήσο Αλόννησο) και Νοτίου Πηλίου (για τη νήσο Παλαιό Τρίκερι), να εκπονήσουν «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ο.Σ.Α.Ν.Π.)

Τα Ο.Σ.Α.Ν.Π. θα αξιολογηθούν και θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4  «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και συγκεκριμένα από τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο συνημμένο έντυπο «Οδηγός Σύνταξης Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης  Νησιών», όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΣΤ των συνημμένων Οδηγιών Σύνταξης.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα υπόψη σχέδια των 4 νήσων, ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε: «Μέσα σε ένα δυσμενές και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκινά τη χρηματοδότηση ενός στοχευμένου προγράμματος που έχει στόχο την υλοποίηση έργων στα νησιά της Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αποτελούν ελπίδα για τις περιοχές αυτές, καθώς θα δημιουργήσουν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία καθώς και νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των νησιών και με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των φορέων,  να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών της Θεσσαλίας και να επιτύχουμε δραστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Τα σχέδια θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση Σωκράτους 111, 1ος όροφος, ΤΚ 41336 Λάρισα, τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Δευτέρα  15 Οκτωβρίου 2012 .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των σχεδίων, την παραλαβή των εντύπων καθώς και την συμπλήρωση τους μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Γραββάνη Πολυτίμη και Φυτιλή Χριστίνα, στα τηλέφωνα 2413-505106, 505130, 505100, e-mail: [email protected]  [email protected] .

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της

www.thessalia-espa.gr, στον δικτυακό τόπο www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr και

στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

www.espa.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ