ΛΑΡΙΣΑ

Τα ονόματα των προσληφθέντων εποχικών στο δήμοΤυρνάβου

Στην πρόσληψη 20 εργαζομένων με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι: από 13/8/2012 μέχρι 12-04-2013, προχώρησε ο δήμος Τυρνάβου.

Οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν είναι:

ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Οδηγός Απορ/φόρων – φορτηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Οδηγός Απορ/φόρων – φορτηγών

ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΓΚΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΠΑΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΠΟΥΠΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργάτης Νεκροταφείων

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Εργάτης Νεκροταφείων

Η πληρωμή των ανωτέρω εργαζομένων κατά το τρέχον έτος, θα γίνει σε βάρος των Κ.Α. Ω041.01 (Αποδοχές) & Ω054.01 (Εργ.Εισφορές ΙΚΑ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και της Υπηρεσίας Νεκροταφείων, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του δήμου Τυρνάβου τρεχούσης χρήσεως, στους οποίους υπάρχουν εγγεγραμμένες οι σχετικές πιστώσεις για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής των ημερομισθίων των ανωτέρω υπαλλήλων.

paidis.com

Close