Στοχευμένες δράσεις για τον θεσσαλικό τουρισμό

Δημοσιεύθηκε στις: 14 Αυγούστου 2012, 16:26

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού για την υλοποίηση του Έργου: «Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Θέματα Τουρισμού».

Σε επικοινωνία της Υπουργού Τουρισμού κας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό τον ενημέρωσε σχετικά και ζήτησε τη συμβολή του στην προώθηση της προκήρυξης στους αρμόδιους φορείς Τουρισμού της Θεσσαλίας.

Από την πλευρά του ο κ. Αγοραστός δεσμεύτηκε για τη διάχυση του προγράμματος επισημαίνοντας για ακόμη μια φορά ότι «η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη θέσει ως έναν από τους πρωταρχικούς της στόχους την τουριστική ανάπτυξη με στοχευμένες δράσεις, προκειμένου, όχι μόνον να προβάλλει τις τουριστικές δυνατότητες της Θεσσαλίας αλλά και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού».

Ειδικότερα:

Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την υλοποίηση των Πράξεων 1. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

Αντικείμενο των πράξεων αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 2.875 εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις σχετικές με το χώρο του τουρισμού

Οι πράξεις, πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων είτε σε επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται απόλυτα με το αντικείμενο κατάρτισης είτε σε πιστοποιημένες δομές με τη μορφή case studies.

Το προϋπολογιζόμενο τίµηµα των πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και της κοινοτικής συμμετοχής, έχει ως εξής:

1. Ποσό τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€ 3.471.000,00), για την πράξη 1 «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού», κατανέμεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Τύπος περιφέρειας 1: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος)

2. Ποσό ενός εκατομμυρίου δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 1.014.000,00), για την πράξη 2 «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού», κατανέμεται στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Τύπος περιφέρειας 2: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία).

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ).

Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Υπουργείο Τουρισμού, Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων, Λ.Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, τηλ: 210 3736185, 210 3736119, fax: 210 3736143.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.gnto.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 21-9-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ