Μέχρι την Παρασκευή οι ενστάσεις για τους αναπληρωτές

Δημοσιεύθηκε στις: 14 Αυγούστου 2012, 15:34

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.  (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.): http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί  Πίνακες Αναπληρωτών και οι πίνακες διορισμών, για το σχολικό έτος 2012-2013, των κλάδων και ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 – ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων -, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01).

Καλούνται οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών/ένταξης στους πίνακες διορισμών να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους Πίνακες του κλάδου τους.

Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των Πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 14-08-2012 μέχρι και 17-08-2012, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει το με αριθ. 93330/Δ2/13.08.2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΛ9-Ψ0Δ) έγγραφο.

Οι ενστασεις θα υποβληθούν  στη Δ/νση Δ.Ε.Λάρισας(Καλλιθέας 11,1ος όροφος)και  ώρες 9.00 π.μ.έως 14:00 μμ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ