Ψάχνει τράπεζα για να πάρει δάνειο 2,36 εκ. ευρώ ο δήμος Τυρνάβου

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Αυγούστου 2012, 23:30

Πρόσκληση προς τα υποκαταστήματα των Τραπεζών που λειτουργούν στον Τύρναβο και τη Λάρισα, για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον χορήγησης δανείου ύψους 2.365.000 ευρώ απευθύνει ο δήμος Τυρνάβου με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στην ανακοίνωση – πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Τυρνάβου προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου, ύψους 2.365.000 €, προτεινόμενης διάρκειας αποπληρωμής 15 έτη, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν προκύψει μέχρι την 31-12-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2, του άρθρου 2, του Ν. 4038/2012.

Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να υποβάλλετε την προσφορά της τράπεζάς σας στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τυρνάβου (αρμόδια κα. Κουτσουνάκη) εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε :

1. Επιτόκιο (αναλυτικά όπως θα διαμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

2. Εναλλακτική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (π.χ. 10 έτη).

3. Τρόπος αποπληρωμής (προτεινόμενος τρόπος : μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις).

4. Όλες τις λοιπές επιβαρύνσεις (προμήθειες, έξοδα κ.λπ.).

5. Απαιτούμενες διασφαλίσεις.

6. Δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής χωρίς ποινή.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπόψη κας. Κουτσουνάκη, τηλ. 24923-50136, ή κ. Οντούλη τηλ. 24923-50105).

paidis.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ