Προκηρύχθηκε θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Λάρισα

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Αυγούστου 2012, 13:56

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, έχοντας υπόψη τις με αριθμ. 93006/Γ7/10-8-2012 και 92998/Γ7/10-8-2012 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη στελέχωση της θέσης του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης, να υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από το αντίστοιχο βιογραφικό τους.

Η διαδικασία θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην αριθμ.92998/Γ7/10-8-2012, στη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας από τις 13-8-2012 έως και τις 23-8-2012.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση στις Α/θμιες Δ/νσεις Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ