Μέχρι 22/8 οι αιτήσεις για συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Αυγούστου 2012, 18:19

Το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να προβεί σε συμπληρωματικές αποσπάσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν αποσπάστηκαν με τη διαδικασία της υπ’ αριθ. πρωτ. 63959/Γ6/8-6-2012 εγκυκλίου, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης απόσπασης  σε Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  μέχρι την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012. Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Λάρισας στον 1ο  όροφο από ώρα 08:30 π.μ. έως και 14:30μ.μ..

Στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβάλλουν αρχική αίτηση απόσπασης και οι εκπαιδευτικοί, που δεν είχαν υποβάλλει με την διαδικασία της ανωτέρω εγκυκλίου καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν εκπρόθεσμη αίτηση και δεν κατέστη δυνατόν να καταχωριστεί στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν την σχετική εγκύκλιο και την Αίτηση-Δήλωση από την ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α. http://www.minedu.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας http://dide.lar.sch.gr  ή από τα Γραφεία ΔΔ Εκπ/σης Ν. Λάρισας(Καλλιθέας 11).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ