Νέος εξοπλισμός αξίας 2,1 εκατ. ευρώ στο νοσοκομείο Τρικάλων

Δημοσιεύθηκε στις: 10 Αυγούστου 2012, 18:15

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού

Νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 2.170.000 αποκτά το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων (Γ.Ν.Τ). Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέταξε με απόφασή του στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας δύο νέα έργα του Γ.Ν.Τ που αφορούν:

1)      «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ 2) «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού 1.170.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, και κατ’ επέκταση και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέσω του ΕΣΠΑ προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές των νοσοκομείων της Θεσσαλίας κάνοντάς τα αποδοτικότερα. Σήμερα που οι πολίτες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τη δημόσια υγεία, τώρα είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς αυτούς.

Με τα δύο νέα έργα που εντάσσουμε σήμερα στοχεύουμε στην ενίσχυση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ώστε να παρέχεται φροντίδα υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής περίθαλψης».

Με την ένταξη των έργων αυτών ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των έργων Υγείας που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο κύκλο συγκριτικής αξιολόγησης που έληγε στις 31 Ιουλίου 2012.

Η Πρόσκληση παραμένει ανοικτή για υποβολή επόμενων προτάσεων αρμοδίων Φορέων.  Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και συγκεκριμένα από τον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Θεσσαλία».

Ειδικότερα τα δύο έργα αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση των εξής:

•             ενός συγκροτήματος μαγνητικού τομογράφου,

•             δέκα (10) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού αιμοδιαδιήθησης για την Μοναδα Τεχνητού Νεφρού,

•             ενός φορητού συστήματος υπερηχοτομογραφίας,

•             ενός συστήματος ψηφιακού μαστογράφου, προς αντικατάσταση του υπάρχοντος που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, και

•             ενός συστήματος ψηφιακού στεφανιογράφου, για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Τρικάλων.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου, του υπερηχοτομογράφου και του ψηφιακού στεφανιογράφου θα επιτρέψει την αντιμετώπιση αναλόγων περιστατικών στους χώρους του Νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται η προώθησή τους σε άλλα Νοσοκομεία, καθώς θα είναι πλέον δυνατή η προσφορά ανάλογων ιατρικών υπηρεσιών από το νοσοκομείο.

Αντίστοιχα οι προμήθειες των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού και του ψηφιακού μαστογράφου, καθώς αντικαθιστούν μηχανήματα ξεπερασμένης τεχνολογίας, συμβάλουν και αυτές στην προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες της Π.Ε. Τρικάλων.

Με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η αισθητή αναβάθμιση των δυνατοτήτων και η βελτίωση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, που θα οδηγήσει στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ