Δεύτερη φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Δημοσιεύθηκε στις: 9 Αυγούστου 2012, 16:30

Αιτήσεις στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας μέχρι τις 20 Αυγούστου

Η ΔΔΕ Λάρισας καλεί τους εκπ/κούς να υποβάλλουν νέες αιτήσεις απόσπασης, επανεξετάσεις αιτήσεων αποσπάσεων, ανακλήσεις  αποσπάσεων και τροποποιήσεις απόσπασης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΔΠ) ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ  στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας  έως 20-8-2012 στον  1ο όροφο (Καλλιθέας 11) ώρες 8:30  έως 14:30 σύμφωνά με την αριθμ.56020/δ1/17-05-2012 εγκύκλιο αποσπάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ανακλήσεις και τροποποιήσεις απόσπασης θα γίνουν δεκτές εφόσον υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν την σχετική εγκύκλιο και την Αίτηση-Δήλωση από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας http://www.dide.lar.sch.gr  ή από τα Γραφεία ΔΔ Εκπ/σης Ν. Λάρισας (Καλλιθέας 11).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ