«Στον αέρα» η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε στις: 8 Αυγούστου 2012, 21:20

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Ρίζος Κομήτσας

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο αδυναμίας του Δήμου Κιλελέρ και της πλειοψηφίας των Δήμων της χώρας να εκτελέσουν, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, το έργο μεταφοράς των μαθητών από και προς τις σχολικές τους μονάδες, εξαιτίας του πολύ χαμηλού κόστους που καλύπτει η πολιτεία και της έλλειψης ενδιαφέροντος από πλευράς των επαγγελματιών μεταφορέων, κρούει ο δήμαρχος Κιλελέρ και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, κ. Ρίζος Κομήτσας.

Σε επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς (Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Μεταφορών), την οποία κοινοποιεί σε όλους τους βουλευτές του νομού Λάρισας και τις διοικήσεις της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Θεσσαλίας, ο κ. Κομήτσας τους καλεί να μεριμνήσουν, ώστε να υπάρξει τροποποίηση του τύπου, βάσει του οποίου προκύπτει το καλυπτόμενο κόστος για τη μεταφορά των μαθητών, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του μεταφορικού έργου και να εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν μεταφοράς στα σχολεία  τους. Ειδικότερα, ο δήμαρχος Κιλελέρ σημειώνει τα εξής:

«Κύριοι Υπουργοί

Ο Δήμος Κιλελέρ, όπως και η πλειοψηφία των Δήμων της χώρας μας, αναμένεται να αντιμετωπίσει από το νέο σχολικό έτος 2012 – 2013 σοβαρό πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου μεταφοράς των μαθητών της Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης από και προς τις σχολικές τους μονάδες, καθώς το ενδιαφέρον για την ανάληψη του εν λόγω έργου από τους επαγγελματίες μεταφορείς της περιοχής παραμένει μηδενικό, εξαιτίας του χαμηλού κόστους του κομίστρου που καλύπτει η πολιτεία.

Όπως θα γνωρίζετε, με τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» η ευθύνη μεταφοράς των μαθητών βαρύνει, πλέον, τους Δήμους στους οποίους μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ωστόσο, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2011 – 2012 η μεταφορά των μαθητών δρομολογήθηκε, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες με παράταση των συμβάσεων που είχαν υπογράψει εντός του 2011 οι μεταφορείς, καθώς οι διαγωνισμοί που προκήρυξαν οι Δήμοι, κηρύχθηκαν άγονοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Κιλελέρ ο διαγωνισμός για τη μεταφορά των μαθητών ολοκληρώθηκε στις 12/10/2011 και από το σύνολο των 139  διαδρομών, μόνο για δύο κατατέθηκε προσφορά από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας  ενώ για όλες τις υπόλοιπες διαδρομές δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και ταξί. Αιτιολογώντας τη στάση τους οι εκπρόσωποι των μεταφορέων τόνισαν ότι είναι ασύμφορη η ανάληψη το μεταφορικού έργου των μαθητών, αφού η προβλεπόμενη, από την πολιτεία και τη σχετική ΚΥΑ (35415/28.7.2011) των συναρμόδιων Υπουργείων, χιλιομετρική αποζημίωση δεν καλύπτει ούτε καν το λειτουργικό τους κόστος.

Ο Δήμος μας, ως όφειλε, στις 26/07/2012 προκήρυξε εκ νέου για το σχολικό έτος 2012 – 2013 πέντε διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά διαδρομή, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών στις πέντε Δημοτικές Ενότητας της επικράτειάς μας, συνολικού προϋπολογισμού  433.679 ευρώ. Οι τρεις εκ των διαγωνισμών, που διενεργήθηκαν στις 06/08/2012, κηρύχθηκαν άγονοι για το σύνολο των συμπεριλαμβανομένων διαδρομών και θα επαναληφθούν στις 13/08/2012.

Οι μεταφορείς μας δήλωσαν, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι (έστω και αν ο Δήμος προβεί στην αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 20% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, όπως δύναται βάσει του νόμου) και ότι δε θα εκδηλώσουν κανένα ενδιαφέρον για την ανάληψη του εν λόγω μεταφορικού έργου, προβάλλοντας και πάλι το αιτιολογικό του εξαιρετικά χαμηλού κόστους του κομίστρου.

Όπως υποστηρίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις διαδρομών σε απομακρυσμένες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας η πολιτεία καλύπτει μόλις το 1/5 ή το 1/6 των πόρων που διέθετε κατά το παρελθόν για την εκτέλεση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν μαζί με το συνολικό λειτουργικό τους κόστος.

Κύριοι Υπουργοί

Ο Δήμος Κιλελέρ δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος των άγονων διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών, καθώς αδυνατεί να αυξήσει τη σχετική δαπάνη, η οποία προκύπτει για κάθε διαδρομή, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της ΚΥΑ 35415/28.7.2011.

Τούτου δοθέντος, απευθύνουμε έκκληση να αναλάβετε προσωπική πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπιστεί, άμεσα, το ζήτημα της κάλυψης του κόστους μεταφοράς των μαθητών και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, σε έναν περίπου μήνα, να μην έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία μέσα για τη μεταφορά όλων των μαθητών του Δήμου μας από και προς τις σχολικές τους μονάδες, οι οποίες βρίσκονται, πολλές φορές, σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας τους.

Όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα Δήμο που απαρτίζεται από 51 χωριά και δεν διαθέτει ενδοδημοτική αστική συγκοινωνία ή εκτεταμένες γραμμές εξυπηρέτησης του επιβατικού του κοινού από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, είναι αδύνατη η μεταφορά των μαθητών μας με άλλο τρόπο, πέραν της μετακίνησής τους με ναυλωμένα λεωφορεία ή ταξί ενώ οι γονείς είναι προφανές ότι στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία δεν είναι, σε καμία περίπτωση, σε θέση να μεταφέρουν με ιδιωτικά μέσα τα παιδιά τους στα σχολεία και μάλιστα σε καθημερινή βάση.

Με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων και της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Δήμο Κιλελέρ, όπως και στην πλειοψηφία των Δήμων της χώρας, με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013, σας καλούμε να μεριμνήσετε ώστε να τροποποιηθεί η σχετική ΚΥΑ κατά τέτοιο τρόπο, προκειμένου τα δεδομένα του μαθηματικού τύπου της να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του μεταφορικού έργου και να εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές μας θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν μεταφοράς από και προς τις σχολικές τους μονάδες, κάτι που εκτιμούμε ότι συνιστά βασικό στοιχείο του συστήματος της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης στη χώρα μας, που όλοι οφείλουμε να διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ