Παρουσιάστηκαν και στη Σκιάθο τα σχέδια ανάπτυξης νησιωτικών περιοχών

Δημοσιεύθηκε στις: 8 Αυγούστου 2012, 21:50

Από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό

Την παρουσίαση του νέου προγράμματος που στοχεύει στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων του νησιωτικού χώρου παρουσίασε στη Σκιάθο ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Παρουσία του δημάρχου Σκιάθου κ. Νικόλαου Πλωμαρίτη, υπηρεσιακών παραγόντων φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε:

«Μέσα σε ένα δυσμενές και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον η αιρετή Περιφέρεια ξεκινά τη χρηματοδότηση ενός στοχευμένου προγράμματος που έχει σαν στόχο την υλοποίηση έργων στα νησιά της Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αποτελούν μια ελπίδα για τις περιοχές αυτές καθώς θα δημιουργήσουν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία όπως και νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος μας είναι να δούμε τις ανάγκες των νησιών μας προεξοφλώντας το μέλλον στο παρόν αλλάζοντας αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, να σπρώχνουμε τα προβλήματα του παρόντος στο μέλλον. Και μπορεί η οικονομική συγκυρία να είναι αρνητική, όμως με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των φορέων πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τις Β. Σποράδες».

Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τόσο το δήμαρχο Σκιάθου όσο και τα στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου για την αγαστή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα σημειώνοντας ότι η αυτή η προσπάθεια θέτει τις βάσεις για την περεταίρω ανάπτυξη του νησιού. Αναφερόμενος στο νέο αυτό πρόγραμμα ο κ. Αγοραστός υπογράμμισε τα εξής:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο περαιτέρω ενεργοποίησης του Προγράμματος της Θεσσαλίας στο Ε.Σ.Π.Α., καλεί τους Νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Νοτίου Πηλίου για τη νήσο Παλαιό Τρίκερι) να εκπονήσουν «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ο.Σ.Α.Ν.Π.)», προκειμένου με την ολοκλήρωσή τους να χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν έργα που θα προκύψουν από αυτά. Συγκεκριμένα για τη Σκιάθο το πρόγραμμα προβλέπει ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ.

Τα Σχέδια αυτά προκηρύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της ενδοπεριφερειακής κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των περιοχών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Κάθε Ολοκληρωμένο Σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσεις/έργα τοπικής κλίμακας που να εμπίπτουν σε τουλάχιστον τρεις (3) από τους παρακάτω τομείς:

– Ενίσχυση Τουρισμού

– Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

– Βελτίωση Προσπελασιμότητας

– Προστασία φυσικού, δομημένου & θαλάσσιου Περιβάλλοντος

– Αναπλάσεις περιοχών

– Βελτίωση υποδομών Αλιείας

– Υποδομές Ύδρευσης

– Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια)

Επίσης , μπορούν να περιληφθούν δράσεις ανάπτυξης δικτύων διασύνδεσης και προβολής τοπικών προϊόντων. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν επιλεξιμότητα συγχρηματοδότησης αποκλειστικά από το Ε.Τ.Π.Α. και όχι από το Π.Α.Α. (Αγροτικής Ανάπτυξης) ή το Ε.Π.ΑΛ. (Αλιείας).

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 10.000.000,00 €. Η δράση αυτή εντάσσεται στον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» του Προγράμματος.

Οι αναφερόμενοι Δήμοι, στο επόμενο διάστημα, καλούνται να συντάξουν το Ολοκληρωμένο Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα έργα που ήδη υλοποιούνται και τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα των Δήμων, τα Σχέδια θα υποβληθούν στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για έλεγχο τήρησης προδιαγραφών σύνταξης και επιλεξιμότητας έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση. Ακολουθεί Πρόσκληση προς τους Δήμους για υποβολή προτάσεων έργων, με στόχο την ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α. εντός του 2012.

Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πληρωμής των έργων έχει καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο 2015, οπότε και λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας του Ε.Σ.Π.Α. Η αρμοδιότητα ωρίμανσης των έργων ανήκει στους φορείς τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια σύνταξης των Ολοκληρωμένων Σχεδίων, θα υπάρχει συνεχής συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής με τους ενδιαφερόμενους Δήμους και Φορείς, με στόχο τον έγκαιρο και ορθό σχεδιασμό.

Ως ενδεικτικά έργα / δράσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναφέρονται:

•             η δημιουργία ή/και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών,

•             η  ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και τεχνικών εργαλείων που θα συμβάλλουν στη διαχείριση – προστασία – ανάδειξη τουριστικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών  υποδομών

•             η ανάδειξη – προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος (εξωραϊσμοί τοπίων, χάραξη-σήμανση μονοπατιών, υποστηρικτικά έργα, διαδρομές, σημεία θέας, κ.α.)

•             η δημιουργία Υποδομών πληροφόρησης & εξυπηρέτησης επισκεπτών

•             η βελτίωση της προσβασιμότητας σε μνημεία ή χώρους οικολογικού ενδιαφέροντος , οικισμούς ή περιοχές ενδιαφέροντος

•             η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας

•             η  ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και η ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα

•             η δημιουργία, ανάπλαση ή αναβάθμιση παραλιών, πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου,

Παράλληλα ο κ. Κ. Αγοραστός αναφέρθηκε και στο πρωτοποριακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στις Βόρειες Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό, το οποίο περιλαμβάνει και τη Σκιάθο, τονίζοντας: «Με την υλοποίηση του έργου αυτού, επιτυγχάνουμε δραστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αύξηση των αφίξεων, ανάδειξη και ταυτόχρονα προστασία της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εκθετική αύξηση των αλιευμάτων – θετική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, αύξηση της απασχόλησης και γενικότερα τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής των Βορείων Σποράδων, του Δυτικού Παγασητικού, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα.

Η ανάδειξη και προβολή των ενάλιων πολιτιστικών θησαυρών των περιοχών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί στοίχημα για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε με το Σχέδιο αυτό».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σκιάθου κ. Ν. Πλωμαρίτης δήλωσε: «Για πρώτη φορά υπάρχει τόσο καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο περιφερειάρχης συμπαραστέκεται στο νησί μας πραγματικά και δίνει λύσεις όπου απαιτείται. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που παρουσίασε ο κ. Αγοραστός και τα στελέχη της Περιφέρειας είναι πρωτοποριακό και δείχνει τη βούληση της αιρετής Περιφέρειας οι Β. Σποράδες να υλοποιήσουν έργα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα απ’ την καλή συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ των δυο φορέων τα έργα που θα εντάξουμε πρόκειται να είναι χρήσιμα για το νησί μας και για την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών του».

Κατόπιν ακολούθησε τεχνική σύσκεψη όπου εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία των έργων του ΕΣΠΑ και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο περιφερειάρχης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία εξέλιξης των έργων και τόνισε ότι με τη συνεργασία όλων των βαθμίδων διοίκησης μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για την περιοχή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με χωροθέτηση στη Σκιάθο υπάρχουν ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 23 περίπου εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία που περνά η χώρα, αποτελούν πηγή ελπίδας γιατί μοχλεύουν την τοπική οικονομία, δημιουργώντας παράλληλα και θέσεις εργασίας και διαχέοντας κοινοτικά κονδύλια στην τοπική αγορά. Στόχος της αιρετής Περιφέρειας είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός ώστε οι διαδικασίες υλοποίησης να προχωρούν γρήγορα και τα έργα αυτά να αποδοθούν γρήγορα στους πολίτες»

Αναφορά έγινε απ’ τον κ. Αγοραστό και για το Κέντρο Υγείας της Σκιάθου του οποίου η μελέτη ετοιμάζεται για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, για το 3ο Νηπιαγωγείο το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε, αλλά και για το έργο της Διασύνδεσης υδρευτικών γεωτρήσεων Σκιάθου με δεξαμενή νερού ύδρευσης, που αναμένεται να δημοπρατηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά τα ενταγμένα έργα με χωροθέτηση στη Σκιάθο

3ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ         852.000,00 €

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ              16.488.359,01 €

Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σκιάθου     50.000,00 €

Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας 4.000.000,00 €

Διασύνδεση υδρευτικών γεωτρήσεων Σκιάθου με δεξαμενή νερού ύδρευσης  382.549,10 €

ΣΥΝΟΛΟ              21.772.908,11 €

Στην παρουσίαση παρευρέθησαν ο εντεταλμένος σύμβουλος Βορείων Σποράδων κ. Φίλ. Χήρας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κ. ΑΘ. Ζλατούδης, η αντιδήμαρχος κα Μ. Κανταράκη, οι δημοτικού σύμβουλοι κ.κ. Κ. Τσόλης, Κ. Αϊβαλιώτης, Ν. Χαλκιάς, Φιλαρέτου Αν., Γ. Κραστατήρας, ο πρόεδρος της ΔΕΑΥΣ κ. Χρ. Μασούρας, ο Λιμενάρχης Σκιάθου κ. Ν. Κατσάντας, ο προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου κ. Γ. Λιακόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Ι. Κουκουλάκης, ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Κ. Ματζούφας,ο εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου κ. Κων/νος Ζεϊμπέκης, καθώς και πολίτες και φορείς του νησιού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ